Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Safety and reliability through innovation

Flow measuring technology for the future

Our Proline 300/500 flowmeter range allows universal flow metering in the process industry: from quantity measurement and process monitoring right through to custody transfer applications. Proline also provides a view into the process, ensuring that plant operators receive important diagnostic and process data. Benefit from optimal process monitoring, reduced downtime and more process control.

Ngày tháng
11.07.2017
Ngôn ngữ đề nghị
Tiếng Anh
Technology for the future ©Endress+Hauser

Technology for the future

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn