Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Chemical loading / unloading skids from Endress+Hauser for loading and offloading liquids

Chemical loading and unloading skids for trucks and railcars

Customized solutions for safe, accurate and cost-effective transfer operations

Handling and transport of chemicals and other hazardous liquids can carry risks to people, assets, and the environment, particularly when loading and offloading. Mitigating such risks through rigorous safety management whilst ensuring efficiency is a major challenge for the worldwide Chemical industry. A global leader in process automation and safety instrumentation, Endress+Hauser offers turnkey mass or volume metering skids and all needed services for safety and accuracy in these operations.

 • Over 5'000 applications in chemical in the last 10 years

  With advanced flow metering from their integrated state-of-the art Coriolis meter, compensation of entrained air, and integrated safety devices, our chemical loading and offloading skids provide highly accurate batching with enhanced throughput and safety. Corrosion resistance, an absence of moving parts, Heartbeat technology for verification to IEC 61511-1, diagnostics to Namur NE 107, and predictive maintenance features combine to optimize maintenance intervals.

Chemical plant with metering skids from Endress+Hauser for loading and offloading liquids ©Endress+Hauser
loading bay with flowmeters from Endress+Hauser ©Endress+Hauser
loading bay with terminal management system from Endress+Hauser ©Endress+Hauser
metering skids from Endress+Hauser ©Endress+Hauser
offloading metering skid from Endress+Hauser ©Endress+Hauser
truck loading / offloading system from Endress+Hauser ©Fotolia/Strandperle
standard loading skid from Endress+Hauser (LMS) ©Endress+Hauser
metering skid with loading arm from Endress+Hauser ©Endress+Hauser
Process map showing loading and offloading liquids in truck and rail ©Endress+Hauser

How we can help

From front-end engineering design to operations and maintenance, our chemical metering skid and process safety experts across the world are available to assist throughout the asset lifecycle.

 • Apply the zero-loss methodology to your applications. Partner with us to define specific project requirements and process and system improvements, including site surveys, design, and scope.

 • Ensure success in your chemical industry projects with Endress+Hauser qualified project teams and professional services such as project management, detailed engineering, fabrication, testing, documentation, and certification.

 • Optimize your chemical plant operations and maintenance with our specialized training, validation, re-calibration, and maintenance services.

 • Manage your assets across their lifecycle via the Endress+Hauser Netilion ecosystem.

 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Quản lý chuỗi cung ứng

Hợp tác kinh doanh với Endress+Hauser thực sự là một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Điều này cho phép chúng tôi bơm nhiên liệu vào xe bồn nhanh hơn mà vẫn đảm bảo tính an toàn cho nhân viên, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường đồng thời gia tăng hiệu suất quy trình.

Giải pháp cho Nexeo
USA
Ông Richard - Giám sát Bảo trì

Chúng tôi rất ấn tượng với khả năng lặp lại số đo tuyệt vời của thiết bị này. Thiết bị đo lường và định lượng cũng rất đáng tin cậy nên chúng tôi hoàn toàn hài lòng

Ông Jean-Luc Richard, Giám sát Bảo trì
Arkema
Ông Marc Puertas, Nhân Viên Vận Hành Bộ Phận Hậu Cần

Thiết bị đo lưu lượng khối lượng mới mà chúng tôi đang sử dụng thật sự hữu ích vì hoạt động nhanh hơn thiết bị trước đây.

Ông Marc Puertas, Nhân Viên Vận Hành Bộ Phận Hậu Cần
Arkema
Ông Vidales, Giám Sát Viên Bộ Phận Hậu Cần

Chúng tôi phát hiện ra rằng thiết bị đo lường trước đây đã tạo ra sai số lớn hơn so với khối lượng mà chúng tôi phải nạp. Số đo chênh lệch trong khoảng từ 150 đến 200 kg.

Ông M. Vidales, Giám Sát Viên Bộ Phận Hậu Cần
Arkema
Mr. Kharu Kunawuthakul, General Manager, Taiping Ethanol

"It was a challenging task to find a reliable, reputed and responsible automation partner who could tick all the check boxes of my wish list. I decided to award Endress+Hauser."

Mr. Kharu Kunawuthakul, General Manager
Taiping Ethanol
 • Phạm vi chúng tôi cung cấp

  Endress+Hauser is your one-stop shop for safe mass-based or volume-based loading and offloading chemical metering skids. Collaborate with us to deploy the latest technologies to your application and ensure compliance to local and international safety...

 • Phần cứng & Phần mềm

  • State-of-the art Endress+Hauser Coriolis flow meter

  • Temperature and pressure transmitter and gauges

  • Fully assembled, certified and tested skid

  • Batch controller

  • Digital control, isolation and ESD valves

  • Truck grounding and overfill protection

  • Emergency...

 • Dịch vụ

  • Application constancy and zero-loss assessment

  • Site survey and deliverables definition, detailed design, and engineering

  • Procurement and fabrication

  • Certification and testing

  • Inspection and FAT

  • Shipping and logistics

  • Installation, commissioning, and SAT

  • Start...

Get in touch with our solutions consultants

For specific questions, please fill in the form and our solutions consultants will contact you. If you want, you can share more detailed information in the message field.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

Khám phá các ứng dụng khác cho ngành này

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn