Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Offloading metering systems from Endress+Hauser for cost-effective fuel management

Offloading metering systems for the Mining industry

Accurate, cost-effective fuel and chemical management with metering skids for trucks & railcars

To the Mining industry a constant supply of fuel is vital. Operations depend on it. With fuel costs estimated to represent around 10% of total operating costs, enhancements in the fuel supply chain, receipt, and metering, can quickly result in significant cost savings. Combined with our global network of expert support, our metering skids bring accuracy and efficiency to fuel and chemicals offloading, enabling mine operators to reduce unaccounted losses and to keep operations running.

 • 350L of diesel per hour used on average by a mining truck

  Whether taking fuel or chemicals delivery by truck or railcar, measure more accurately with Endress+Hauser. With advanced Promass Coriolis flowmeter, our unloading metering skids give custody transfer accuracy to OIML R 117, lower pressure drop, high flowrate capacity and need less installation space. Leverage Endress+Hauser Heartbeat technology to verify and document meter integrity whenever needed.

Diesel / chemical metering skids from Endress+Hauser ©Endress+Hauser
Process map to illustrate the offloading process of liquids from truck and rail ©Endress+Hauser

How we can help

Our turnkey solutions provide efficiency to mining operations by optimizing fuel and chemicals offloading. Partner with our expert global metering network for support across the asset lifecycle, from front end engineering design to operations and maintenance.

 • Take the zero-loss approach in your operations. Collaborate with us to define your project requirements and process improvements, including site surveys, design, and scope.

 • Ensure success in your mining industry projects with our project management, detailed engineering, fabrication, testing, documentation, and certification.

 • Optimize your mining operations long term with our training, validation, re-calibration, and maintenance services.

 • Manage your assets across their lifecycle via the Endress+Hauser Netilion ecosystem.

 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Quản lý chuỗi cung ứng

Hợp tác kinh doanh với Endress+Hauser thực sự là một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Điều này cho phép chúng tôi bơm nhiên liệu vào xe bồn nhanh hơn mà vẫn đảm bảo tính an toàn cho nhân viên, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường đồng thời gia tăng hiệu suất quy trình.

Giải pháp cho Nexeo
USA
Wolfram Heymann, Tổng Giám Đốc, Brenntag Schweizerhall AG

"Công nghệ tự động hóa hiệu quả là bắt buộc phải có để cung cấp nguyên liệu hóa chất vừa kịp lúc"

Wolfram Heymann, Tổng Giám Đốc
Brenntag Schweizerhall AG
 • Phạm vi chúng tôi cung cấp

  Endress+Hauser is your one-stop shop for mass-based or volume-based fuel and chemicals offloading metering skids in mining operations. Partner with us to deploy the very latest technologies to your application and ensure compliance to local and...

 • Phần cứng & Phần mềm

  • State-of-the art Endress+Hauser Coriolis flow meter

  • Temperature and pressure transmitter and gauges

  • Fully assembled, certified and tested skid

  • Batch controller

  • Air eliminator and strainer

  • Digital control and isolation valves

  • Truck grounding

  • Emergency push button

  • Additional options...

 • Dịch vụ

  • Application constancy and zero-loss assessment

  • Site survey and deliverables definition

  • Detailed design and engineering

  • Procurement and fabrication

  • Certification and testing, inspection, and FAT

  • Shipping and logistics

  • Installation, commissioning and SAT, start...

Get in touch with our solutions consultants

For specific questions, please fill in the form and our solutions consultants will contact you. If you want, you can share more detailed information in the message field.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

Khám phá các ứng dụng khác cho ngành này

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn