Dipfit W CPA510

Product picture of: CPA510

Immersion assembly.
Electrode: 1x, 120mm, PG 13,5
Application: flow channel, tanks.
bassin.
Sensor fitting: Bajonet, PPS

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn