Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

pH-Meas. cable CPK2

Product picture of: CPK2

Chọn nhanh

Chọn theo đề xuất của chúng tôi
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể

Outer shield, Koax-wire,
3x electrode plug.
Material: PVC
Diameter: 12mm
Working limit: -25...+85oC

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn