Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Serviceinterface FXA193

The service interface connects the
service port of Proline and ToF devices
with the serial interface RS 232C
(9 pin.) of a personal computer.
Contents of delivery:
- Serviceinterface with RS 232C
connection cable (9 pin.)
- FXA "USB" cable, the additional
power supply for FXA193 from USB-port
of the PC.

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn