Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

EngyVolt RV12

Product picture electrical energy counter RV12 ©Endress+Hauser

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Electricity meter

 • Measuring principle

  Electric Meter

 • Function

  Measuring, visualization and transmission of electrical measuring values within low voltage installations (max. 500 V L-L, 289 V L/N).

  Use in 1phase as well as 3phase grids.

  Typical applications: industry, e. g. Food&Beverage, Chemistry, Pharma etc.

 • Calculations

  Measuring voltage, frequency, current, power, as well as imported and exported active and reactive power.

 • Number of applications

  Not defined

 • Data storage

  Not defined

 • Calculation standards

  Not defined

 • Communication

  Modbus RTU

 • Power supply

  Not defined

 • Loop power supply

  100 - 400 V AC

 • Protection class

  IP30

 • Input

  AC 110 - 400 V +/- 10% (110 - 300 V for installations acc. to UL)

  DC 120 - 350 V +/-20% (120 - 300 V for installations acc. to UL)

 • Output

  MODBUS RTU (RS485)

  Pulse output

 • Dimensions (WxHxD)

  71.3 x 90.5 x 58 mm (2.81" x 3.56" x 2.28")

 • Operation

  4 button on site at the front side of the multifuntional measuring device

 • Display

  triple-spaced background illuminated LCD-display

 • Software functions

  Measured process variables:
  Current (A), voltage (V), calculated neutral current (A), frequency (Hz) in low-voltage systems
  Calculated process variables:

  Power factor (PF = cos phi), real power (W), reactive power (VAR) Apparent power (VA), imported and exported active (kWh) - and reactive energy (kvarh) and total harmonic distortion (THD)

 • Certificates

  CE

  IEC 60529

  IEC 61010-1: 2001 Cor 2003

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn