Tập đoàn Endress+Hauser

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Cung cấp thông tin phản hồi của bạn cho chúng tôi

Cách đơn giản để bạn cung cấp thông tin

Chúng tôi đánh giá cao ý kiến của bạn. Ý kiến của bạn sẽ giúp chúng tôi cải tiến sản phẩm, dịch vụ và quy trình kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi có đáp ứng được mong đợi của bạn không? Chúng tôi có thể giúp bạn như thế nào với các quan ngại của bạn? Vui lòng hoàn tất thông tin bên dưới, mô tả quan ngại hoặc đề nghị của bạn và trường hợp của bạn sẽ được chuyển đến bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi.

Lợi ích

  • Cách đơn giản để phát biểu ý kiến của bạn trong công ty

  • Bộ phận chăm sóc khách hàng minh bạch

  • Giải pháp bền vững và đúng lúc cho trường hợp của bạn

  • Cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ và quy trình kinh doanh của chúng tôi

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn