The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Endress+Hauser headquarter

An toàn chức năng SIL

Công tác sản xuất một hệ thống thiết bị trường an toàn phải được thực hiện với các thiết bị được đánh giá hệ số SIL tốt nhất

Để có được thông tin đáng tin cậy cho các hệ thống thiết bị trường an toàn (IEC 61511), điều kiện quyết định là cần phải có thông tin chính xác về đặc điểm kỹ thuật và vận hành thiết bị. Ứng dụng phải rõ ràng, phải áp dụng công nghệ thiết bị chuẩn xác và phải quản lý vòng đời thiết bị đúng cách.

  • An toàn chức năng trong thiết bị đo lường quá trình. Tìm hiểu về hệ số an toàn (SIL), chức năng tự kiểm soát thường xuyên, hệ dự phòng đồng nhất và thử nghiệm.

  • Hiệu chuẩn định kỳ hoặc kiểm tra hệ thống liên tục từ xa với giao thức đã được chứng nhận SIL (phần cứng / phần mềm) ©Endress+Hauser

    Khởi động thử nghiệm từ xa

An toàn là do lựa chọn

Danh mục thiết bị đo lường đủ điều kiện và được cấp chứng nhận SIL của chúng tôi được phát triển theo tiêu chuẩn IEC 61508. Chúng tôi cung cấp các giải pháp tốt nhất cho mỗi tác vụ đo lường bao gồm đo lưu lượng, đo mức, đo áp suất, đo nhiệt độ và các hệ thống đo lường phụ. Nhiều thiết bị của chúng tôi được xếp loại SIL 2/3. Điều này có nghĩa là Khách Hàng có thể đạt SIL 3 ngay ở hệ dự phòng đồng nhất.

An toàn nhờ kiểm tra thông minh

Các cảm biến và hệ thống cảm biến phụ phải được kiểm tra nhằm chắc chắn rằng hệ thống có thể thực hiện được tính năng an toàn.Với cảm biến thông minh, Khách Hàng có thể kích hoạt quy trình kiểm tra, bao gồm kiểm tra tại chỗ, bằng cách nhấn nút hoặc dùng phần mềm mô phỏng. Những chẩn đoán về khả năng hoạt động và các tham số an toàn giúp Khách Hàng có thể kéo dài khoảng thời gian giữa các lần kiểm tra, giúp giảm rủi ro, giảm chi phí và nâng cao tính khả dụng.

Sản phẩm đo lường được chứng nhận, hoàn toàn phù hợp với hệ số an toàn SIL

Khách Hàng đang tìm kiếm thêm thông tin về các thiết bị có chứng nhận SIL của chúng tôi hoặc muốn tải về các bảng số liệu hoặc hướng dẫn an toàn?Vui lòng sử dụng tính năng lọc thông tin dưới đây để tìm các sản phẩm phù hợp nhất với yêu cầu của Khách Hàng trong danh mục thiết bị có chứng nhận SIL của chúng tôi.

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Câu chuyện thành công

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn