Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Company facts Endress+Hauser Level+Pressure

Level, Pressure and Inventory Management Solutions global production capabilities

Our global production facilities utilizes state-of-the-art production techniques and manufacturing technologies to ensure the quality of the instrumentation produced, as well as the safety of employees and the environment

The Management Board of Endress+Hauser  Level+Pressure ©Endress+Hauser

Illya Söhngen, Engineered Solutions, Wilfried Köning, HR, Holger Reichhold, Controlling, Dr. Peter Selders, CEO, Holger Stephan, Operations, Jörg Herwig, Marketing

Liên hệ

Tải

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn