Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử
Endress+Hauser Flow production competencies

Endress+Hauser Flow, production competencies

More than 40 years of experience in flow measurement technology

Our production network is based on state-of-the-art manufacturing technology and standardized, globally networked production plants.

production competence, man inserts printed circuit board ©Endress+Hauser
production competence, measuring tubes ©Endress+Hauser
production competence, welding of flowmeter ©Endress+Hauser
Production competencies, woman with printed circuit boards ©Endress+Hauser
Technology and production plants, calibration rig ©Endress+Hauser
Production highlights, calibration rig ©Endress+Hauser

Liên hệ

  • Endress+Hauser Flowtec AG

    Endress+Hauser Flowtec AG

    Christoph Merian-Ring 4

    4153 Reinach Basel-Landschaft

    Thụy Sỹ

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn