Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Product picture of: OTMT85

Universal Head Transmitter FF, OTMT85

OTMT85
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Filter downloads

Back

12 tài liệu
  • Hướng dẫn vận hành (BA)

  OTMT85

  • Hướng dẫn vận hành (BA)
  bản tiếng Anh - 10/2012
  New version available in English

  Temperature head transmitter with FOUNDATION Fieldbus™ - protocol

  • Hướng dẫn ngắn gọn (KA)

  OTMT85

  • Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
  bản tiếng Anh - 09/2015
  New version available in English

  Dual input temperature transmitter with FOUNDATION Fieldbus™ protocol

  • Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)

  iTEMP TMT84, TMT85

  • Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
  bản tiếng Anh - 11/2021
  New version available in English

  ATEX: II1G Ex ia IIC T6…T4 Ga IECEx: Ex ia IIC T6…T4 Ga

  • Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)

  iTEMP TMT82, TMT84, TMT85

  • Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
  bản tiếng Anh - 06/2022
  New version available in English

  PROFIBUS®, FOUNDATION Fieldbus™ ATEX, IECEx: Ex ia [ia Ga] IIC T6 Gb   Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areas

  • Tài liệu về năng lực (CP)

  Ihr Marktauftritt. Ihr Gewinn.

  • Tài liệu về năng lực (CP)
  bản tiếng Đức - 05/2020
  New version available in English

  Zusatzgeschäft für OEMs, Industrie und Handel durch neutrale und Private Label Produkte. 100% Qualität von Endress+Hauser.

  • Tài liệu về năng lực (CP)

  Your market presence. Your Advantage.

  • Tài liệu về năng lực (CP)
  bản tiếng Anh - 05/2020
  New version available in English

  Generating additional business for OEMs, industry and commerce with neutral and private-label products. 100% Quality brought to you by Endress+Hauser.

  • Công bố của nhà sản xuất

  Product family: Head transmitters

  • Công bố của nhà sản xuất
  bản tiếng Trung - 03/2020
  New version available in English

  Product root: OTMT85-, TMT85- Declaration number: HE_00468_02.17 Manufacturer specification: RoHS

  • Tuyên bố của Liên minh Châu Âu

  Product family: Accessories, DIN rail transmitter, Field transmitter, HEAD TRANSMITTERS

  • Tuyên bố của Liên minh Châu Âu
  bản tiếng Anh - 12/2021
  New version available in English

  Product root: OTMT127-, OTMT128-, OTMT187-, OTMT188-, OTMT80-, OTMT82-,OTMT84-, OTMT85-, TID10-, TMT111L-, TMT112-, TMT11 2L-, TMT121-, TMT121L-, TMT122-, TMT125-, TMT127-, TMT128-, TMT142-, TMT162-, TMT180-, TMT180L-, TMT181-, TMT181L-, TMT182-, TMT182L-, TMT187-, TMT188-, TMT80-, TMT82-, TMT84-, TMT85- Declaration number: EC_00567_01.17

  • Đã đánh giá Hợp quy tại Vương quốc Anh

  Product family: Head transmitters

  • Đã đánh giá Hợp quy tại Vương quốc Anh
  bản tiếng Anh - 12/2021
  New version available in English

  Product root: OTMT31-, OTMT82-, OTMT84-, OTMT85-, TMT180-, TMT31-, TMT71-, TMT72-, TMT80-, TMT82-, TMT84-, TMT85- Declaration number: UK_00471_01.21

  • Bảo vệ chống cháy nổ

  Product family: DIN rail transmitter, Field transmitter, Head transmitters, Process RTD heavy duty, Process TC heavy duty, RTD therm ometer

  • Bảo vệ chống cháy nổ
  bản tiếng Anh - 07/2022
  New version available in English

  Product root: OTMT127-, OTMT128-, OTMT187-, OTMT188-, OTMT31-, OTMT80-, OTMT82-, OTMT84-, OTMT85-, TMT111-, TMT111L-, TMT112-, TMT11 2L-, TMT121-, TMT121L-,TMT122-, TMT125-, TMT127-, TMT128-, TMT142-, TMT142B-, TMT142C-, TMT142R-, TMT162-, TMT162C-, TMT162R-, TMT1 65-, TMT180-, TMT180L-, TMT181-, TMT181L-, TMT182-, TMT182L-, TMT184-, TMT187-, TMT188-, TMT31-, TMT470L-, TMT71-, TMT72-, TMT80-, T MT82-, TMT84-, TMT85-, TMT86- Region: Great Britain Approval agency: CML Protection: Ex d, Ex e, Ex i, Ex m, Ex t

  • Bảo vệ chống cháy nổ

  Product family: Field transmitter

  • Bảo vệ chống cháy nổ
  bản tiếng Anh - 11/2021
  New version available in English

  Product root: OTMT82-, OTMT84-, OTMT85-, TMT71-, TMT72-, TMT82-, TMT84-, TMT85- Region: Great Britain Approval agency: CML Protection: Ex d Zone 1, Ex i Zone 1, Ex t Zone 21, Ex [i] Zone 0

  • Bảo vệ chống cháy nổ

  Product family: Head transmitters

  • Bảo vệ chống cháy nổ
  bản tiếng Anh - 12/2021
  New version available in English

  Product root: OTMT84-, OTMT85-, TMT84-, TMT85- Region: Great Britain Approval agency: CML Protection: Ex i Zone 0, Ex i Zone 1

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn