Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử
Product picture of: ORIA45

Panel Meter + Control Unit ORIA45

ORIA45
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-

Universal transmitter.
1/2 channel, universal input.
LC display, 7 segment 5-digits.
Dot-Matrix-Area variable configurable.
+ bargraph/unit/channel identification.
Linearisation, limit function,
min-/max-value data, alarm logging.
3 key button operation, 4 status LED.
Loop power supply
:: Multi voltage power supply uni.t
Basic device:
1x Universal Input, 1x Analog Output.

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn