Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Promass 64M

Product picture of: Promass 64M

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Coriolis

 • Measuring principle

  Coriolis

 • Product headline

  Mass and volume calculation for custody transfer

 • Sensor features

  DAT
  2 Totalizers
  PTB/Nmi national approvals for fluids other than water

 • Nominal diameter range

  DN 8...80
  5/16"...3"

 • Max. measurement error

  Mass flow: +-0.1 %
  Volume flow: +-0.25 %

 • Measuring range

  0...180'000 kg/h

 • Max. process pressure

  PN 16...100
  Cl 150...600
  JIS 10...63K

 • Medium temperature range

  -50...+150°C
  (-58...+302°F)

 • Degree of protection

  IP 67
  NEMA 4x

 • Display/Operation

  Two line illuminated LCD
  touch control

 • Outputs

  4...20mA
  2xPulse (90°)Status

 • Inputs

  Status

 • Hazardous area approvals

  ATEX
  FM
  CSA

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

 • Sản phẩm mới

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn