Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Prowirl 70W

Product picture of: Prowirl 70W

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Vortex

 • Product headline

  Reliable flow measurement of gas, steam and liquids

 • Nominal diameter range

  DN 15...150
  1/2"...6"

 • Max. measurement error

  +-1.0 %

 • Measuring range

  4...5'380 m3/h

 • Max. process pressure

  PN 10...40
  CL150...300

 • Medium temperature range

  -200...+400°C

 • Degree of protection

  IP65

 • Display/Operation

  4 digit display
  4 push buttons

 • Outputs

  Pulse

 • Digital communication

  HART

 • Hazardous area approvals

  ATEX
  FM
  CSA

 • Measuring principle

  Vortex

 • Product headline

  Reliable flow measurement of gas, steam and liquids

 • Nominal diameter range

  DN 15...150
  1/2"...6"

 • Max. measurement error

  +-0.75 %

 • Measuring range

  0.14...599 m3/h

 • Max. process pressure

  PN 10...40
  CL150...300

 • Medium temperature range

  -200...+400°C

 • Degree of protection

  IP65

 • Display/Operation

  4 digit display
  4 push buttons

 • Outputs

  Pulse

 • Inputs

  -

 • Digital communication

  HART

 • Hazardous area approvals

  ATEX
  FM
  CSA

 • Measuring principle

  Vortex

 • Product headline

  Reliable flow measurement of gas, steam and liquids

 • Nominal diameter range

  DN 15...150
  1/2"...6"

 • Max. measurement error

  +-1.0 %

 • Measuring range

  4...5'380 m3/h

 • Max. process pressure

  PN 10...40
  CL150...300

 • Medium temperature range

  ...+400°C

 • Degree of protection

  IP65

 • Display/Operation

  4 digit display
  4 push buttons

 • Outputs

  Pulse

 • Inputs

  -

 • Digital communication

  HART

 • Hazardous area approvals

  ATEX
  FM
  CSA

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
 • Sản phẩm mới

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn