Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Prowirl F 200, 7F2C80, DN80 3"

Chọn nhanh

Chọn theo đề xuất của chúng tôi
Giá bán
 • <%label%>
 • <%feature%>
 • Process Connection
 • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể

Vortex flowmeter
Inline version.
Suitable for a wide range of
applications; optimized for steam
applications.
Inlet run compensation.
Most linear meter body.
Automatic recovery of data.
Robust dual-compartment housing.
:: Versatile, best-in-class accuracy
(optional) and drift-free DCS sensor.
:: Integrated temp. + pressure measuring
for mass flow of steam and gases (opt.).

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
 • 34
  • Nr 34 Order code 71108602

   I/O module Flow, 2-wr. 2x4-20mA,HART, Ex

   Non-Ex, Ex. Current output, 4-20mA HART + 4-20mA analog. Usage: FTM50/FTM51/FTM52. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

  • Nr 34 Order code 71164940

   I/O module, 2-wire, PA/FF, PFS, Ex, V2

   Non-Ex, Ex. PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. PFS=switch output. Version 2. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57. Usage: Promass 200, Prowirl 200, Promag 200.

 • 36
  • Order code 71128617

   Overvoltage protection (OVP10),1-Channel

   4-20mA HART. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/ FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

  • Order code 71128619

   Overvoltage protection (OVP20),2-Channel

   4-20mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Imp./Freq./Switch output. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/ FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

  • Order code

   Remote display FHX50 please order with separate order structure.

  • Order code 71197334

   Transmitter electronics FHX50

   Consists of: electronics, ribbon cable. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57. Usage: Promass200, Prowirl 200, Promag 200, Prosonic Flow 200.

  • Order code 71296840

   Plug M12, VA

   To connect FHX50. Usage: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57. Not for dust Ex. Usage: Prowirl 200, Promass 200, Promag 200, Prosonic Flow 200.

 • 30
 • 34
 • 34
  • Nr 34 Order code XPD0016-

   I/O module, 2-wire, 4-20mA,HART, PFS, Ex

   Non-Ex, Ex. 1x current output HART. 1x PFS= pulse/freq./switch output.

 • 34
  • Nr 34 Order code XPD0018-

   I/O,2-wire,4-20mA,HART,PFS,4-20mA input

   Non-Ex, Ex. 1x current output HART. 1x PFS= pulse/freq./switch output. 1x current input.

 • 46
 • 47
  • Nr 47 Order code 71377445

   Kit cable harness, PW200, remote,electr.

   Usage: Prowirl 200 Index C, transmitter housing. Integrated pressure-/temp.measurement.

 • 43
 • 44
 • 40
  • Nr 40 Order code XPD0024-

   Display module, SD02, push buttons

   For housing: GT18, GT19, GT20. Usage: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57, FMR60/62/67, FHX50. Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, t-mass 150, Promag 200, Prowirl 200. Consists of: Display SD02, helix cable, ribbon cable, connector cover.

 • 48
  • Nr 48 Order code 71377446

   Kit connection board, remote, electronic

   Usage: Prowirl 200 Index C, transmitter connection housing. Integrated pressure-/temp.measurement.

 • 40
  • Nr 40 Order code XPD0025-

   Display module, SD03, Touch Control

   For housing: GT18, GT19, GT20. Usage: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57, FMR60/62/67, FHX50. Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200. Consists of: Display SD03 illuminated, ribbon cable, connector cover.

 • 49
  • Nr 49 Order code 71377447

   Kit connection board, remote, sensor

   Usage: Prowirl 200 Index C, sensor connection housing. Integrated pressure-/temp.measurement.

 • 37
  • Nr 37 Order code 71110280

   Terminal set 2-wire, I/O module

   Consists of: 4x terminal 2-pole, green. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

 • 20
  • Nr 20 Order code 71110281

   Cover GT18 316L, HNBR

   Material: 316L. O-ring, EPDM, PTFE coated. Usage: FMP51/FMP52/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR57, FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

  • Nr 20 Order code 71110282

   Cover GT18 316L, sight glass, HNBR

   Material: 316L. O-ring NBR, PTFE coated. Usage: FMP51/FMP52/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR57, FMR62/FMR67, FHX50. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

 • 25
  • Nr 25 Order code 71110291

   Cover GT18 316L, terminal Ex, HNBR

   Material: 316L. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: terminal compartment, not for Ex d/XP, FMP51/FMP52/FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/FMR57, FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

  • Nr 25 Order code 71110284

   Cover GT18 316L, terminal Ex d, HNBR

   Material: 316L. O-ring EPDM /PTFE coated. Usage: terminal compartment Ex d/XP, FMP51/FMP52/FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/FMR57, FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

  • Nr 25 Order code 71185516

   Cover GT18 316L, Terminal, OVP, HNBR

   Material: 316L. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: terminal compartment, for overvoltage protection, not for Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMP54/FMP56/FMP57, FMR62/FMR67. Usage: Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

 • 20
  • Nr 20 Order code 71110299

   Cover GT20 Alu, HNBR

   Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

  • Nr 20 Order code 71110297

   Cover GT20 Alu, sight glass, HNBR

   Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

 • 25
  • Nr 25 Order code 71110301

   Cover GT20 Alu, Terminal Ex, HNBR

   Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: terminal compartment, not for Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

  • Nr 25 Order code 71110302

   Cover GT20 Alu, Terminal Ex d, HNBR

   Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: terminal compartment Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

  • Nr 25 Order code 71185517

   Cover GT20 Alu, Terminal, OVP, HNBR

   Material: aluminium. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: terminal compartment, for overvoltage protection, not for Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

 • 24
  • Nr 24 Order code 71223005

   Kit cover, Alu, remote, sensor

   Usage: Prowirl 200. Consists of: 1x cover Alu, 1x O-Ring 75,87x2,62 NBR coated.

  • Nr 24 Order code 71223006

   Kit cover,Alu,remote,sensor, -50°C/-58°F

   Usage: Prowirl 200. Consists of: 1x cover Alu, 1x O-Ring 75,87x2,62 FVMQ coated.

  • Nr 24 Order code 71223009

   Kit cover, 316L, remote, sensor

   Usage: Prowirl 200. Consists of: 1x cover 316L, 1x O-Ring 75,87x2,62 NBR coated.

  • Nr 24 Order code 71223011

   Kit cover,316L,remote,sensor,-50°C/-58°F

   Usage: Prowirl 200. Consists of: 1x cover 316L, 1x O-Ring 75,87x2,62 FVMQ coated.

 • 65
  • Nr 65 Order code 71110303

   Sealing set GT18/GT19/GT20, EPDM, HNBR

   Consists of: O-ring 88.5x3.53 EPDM/PTFE, cover electronics compartment, housing GT19. O-Ring 88.5x3.53 NBR, cover electronics compartment, housing GT18, GT20. O-ring 91.67x3.53 EPDM/PTFE, cover terminal compartment, housing GT19. O-Ring 91.67x3.53 NBR, cover terminal compartment, housing GT18, GT20. O-ring 50.39x3.53 EPDM/PTFE, housing/sensor. FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

 • 73
  • Nr 73 Order code 71223053

   Kit gaskets housing, remote, sensor

   Usage: Prowirl 200. Consists of: 1x O-Ring 75,87x2,62 NBR coated for cover. 1x O-Ring 50,39x3,53 HNBR coated for housing/housing support.

  • Nr 73 Order code 71223054

   Kit gaskets housing,remote,sensor, -50°C

   Usage: Prowirl 200, -50°C/-58°F. Consists of: 1x O-Ring 75.87x2.62 FVMQ for cover. 1x O-Ring 50,39x3,53 FVMQ for housing/housing support.

 • 19
  • Nr 19 Order code 71115174

   Housing filter 316L, GT18, 1 set

   Consists of: 2x filter plug metall 316L. 1x pressure compensation filter. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

  • Nr 19 Order code 71115175

   Housing filter Brass/Ni GT19/20, 1 set

   Consists of: 2x filter plug brass nickel, pressure compensation filter. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

 • 17
  • Nr 17 Order code 71115176

   Set housing securing clamps

   Usage: housing GT18/GT19/GT20, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

 • 61
  • Order code 71162242

   Weather prot. cover GT18/GT19/GT20, 316L

   Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/ FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

  • Order code 7X2CXX-

   Transmitter Prowirl 200, 7X2CXX

   For Product: 7F2C, 7D2C, 7R2C, 7O2C.

  • Order code DK7ST-

   Plate conditioner 35 hole, Prowirl

   -200oC...+400oC / -330...+750oF

  • Order code XPRFID-

   Spare RFID TAG

   Consists of: RFID TAG, fixing wire, crimp sleeve.

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn