Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Promass 80M

Product picture of: Promass 80M

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Coriolis

 • Product headline

  The universal and multivariable flowmeterfor liquids and gases

 • Sensor features

  S-DAT
  Validation
  Quick-Setup
  1 Totalizer

 • Nominal diameter range

  DN 8...80
  DN 8...25(MP)
  5/16"...3"
  5/16"...1"(MP)

 • Max. measurement error

  Mass flow: +-0.15%
  Volume flow: +-0.25%

 • Measuring range

  0...180'000 kg/h
  0...18'000 kg/h (MP)

 • Max. process pressure

  PN 16...100
  PN350 (MP)
  Cl 150...600
  JIS 10...63K

 • Medium temperature range

  -50...+150°C
  (-58...+302°F)

 • Ambient temperature range

  -20...+60°C
  -40...+60°C

 • Degree of protection

  IP 67
  NEMA 4x

 • Display/Operation

  Two line backlit
  Push buttons

 • Outputs

  4...20mA
  Pulse/Frequency
  Status

 • Inputs

  Status

 • Digital communication

  HART
  PROFIBUS PA

 • Hazardous area approvals

  ATEX
  FM
  CSA

 • Measuring principle

  Coriolis

 • Product headline

  The universal and multivariable meter for fluids and gases

 • Sensor features

  S-DAT
  Validation
  Quick-Setup
  1 Totalizer

 • Nominal diameter range

  DN 8...80
  DN 8...25(MP)
  5/16"...3"
  5/16"...1"(MP)

 • Max. measurement error

  Mass flow: +-0.5 %

 • Measuring range

  0...180'000 kg/h
  0...18'000 kg/h (MP)

 • Max. process pressure

  PN 16...100
  PN350 (MP)
  Cl 150...600
  JIS 10...63K

 • Medium temperature range

  -50...+150°C
  (-58...+302°F)

 • Degree of protection

  IP 67
  NEMA 4x

 • Display/Operation

  Two line backlit
  Push buttons

 • Outputs

  4...20mA
  Pulse/Frequency
  Status

 • Inputs

  Status

 • Digital communication

  HART
  PROFIBUS PA

 • Hazardous area approvals

  ATEX
  FM
  CSA

 • Measuring principle

  Coriolis

 • Characteristic / Application

  The universal and multivariable flowmeterfor liquids and gases

 • Ambient temperature

  -20...+65°C
  (-4...+140°F)

 • Process temperature

  -50...+150°C
  (-58...+302°F)

 • Process pressure absolute

  PN 16...100
  PN350 (MP)
  Cl 150...600
  JIS 10...63K

 • Wetted parts

  Titan

 • Output

  4...20mA
  Pulse/Frequency
  Status

 • Certificates / Approvals

  ATEX
  FM
  CSA

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
 • Sản phẩm mới

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn