Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Liquisys M COM223F

Product picture of: Liquisys M COM223F

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Sensor Oxygen

 • Application

  Food, Pharma

 • Application

  Food, Pharmaceuticals

 • Characteristic

  4-wire transmitter with a two-line display.

 • Design

  Dissolved oxygen transmitter in a panel housing for the sensor COS21.

 • Dimension

  96mm x 96mm x 146mm(built in depth)
  3.74x3.74x5.61inch( built in depth)

 • Temperature sensor

  Display and current output

 • Input

  1-channel transmitter.

 • Output

  0/4-20mA, Hart, Profibus.

 • Additional certifications

  CSA Gen. Purpose

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
 • Sản phẩm mới

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn