Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Oxymax W COS31

Product picture of: Oxymax W COS31

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

  • Measuring principle

    Amperometric oxygen measurement

  • Application

    Aeration tank, river monitoring, water treatment, fish farming.

  • Characteristic

    Amperometric 3-electrode sensor to measure dissolved oxygen.

  • Measurement range

    0mg/l ... 60mg/l

  • Measuring principle

    Closed membrane covered amperometric 3-electrode system.

  • Design

    - automatic adjustment for digitale or analoge communication depending on the transmitter.- Storage of the calibration datas in the sensor.- Extreme stable membrane.

  • Material

    Sensor body : stainless steel 1.4571Membrane cap : POM

  • Dimension

    Diameter : 40mm
    (1.56inch)Length : 220mm
    (8.58inch)

  • Process temperature

    max. 50°C
    (max.122°F)

  • Process pressure

    max. 10bar
    (max.145psi)

  • Temperature sensor

    Integrated NTC-Sensor.

  • Connection

    - Fixed cable or TOP68.- Process : G1"

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
    • Order code 51506784

      Accessory kit COY31-Z

      Content: COY3-F, COY31-WP, COY31-OR and COY31-PF for sensors COS31, COS41 and COS51D standard

    • Order code 51506785

      Accessory kit COY31-S-Z

      Content: COY3-F, COY31S-WP, COY31-OR and COY31PF for sensors COS31, COS71 and COS51D (fast)

    • Order code 50053349

      Elektrolyte COY3-F

      10 pcs. plastic ampoules, for sensors COS3/3S/COS4 and COS31/41/51D/71.

  • 2
  • 1
    • Order code 51506973

      Polishing foil COY31-PF

      10 pcs. for cleaning of the gold cathode for sensors COS31, COS41, COS51D and COS71.

    • Order code 50081787

      COY 3-SK membrane protective basket

      for immersion of diss. oxygen sensors COS31/41/51D/61/61D in fish ponds.

  • 3
    • Order code 51506820

      Measuring cable COK31-1.5

      1.5 m of length, ready made for sensors COS31, COS61 and COS71 with TOP68 connector.

    • Order code 51506821

      Measuring cable COK31-7

      7 m of length, ready made for sensors COS31, COS61 and COS71 with TOP68 connector.

    • Order code 51506822

      Measuring cable COK31-15

      15 m of length, ready made for sensors COS31, COS61 and COS71 with TOP68 connector.

    • Order code 50001054

      Junction box VS

      with socket and plug, type SXP Protection class: IP65.

    • Order code COY8-

      Zero-point gel COY8

      Zero point: Verification, calibration, adjustment at zero point of oxygen and disinfection sensors ::Amperometric and optical sensors ::12, 25 and 40mm diameter ::Application in the lab, in the field

  • Sản phẩm cũ

  • Sản phẩm mới

    • Sản phẩm đơn giản

    • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

    Công nghệ vượt trội

    Đơn giản

    • Sản phẩm tiêu chuẩn

    • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

    Công nghệ vượt trội

    Đơn giản

    • Sản phẩm cao cấp

    • Chức năng cao và tiện lợi

    Công nghệ vượt trội

    Đơn giản

    • Sản phẩm chuyên dụng

    • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

    Công nghệ vượt trội

    Đơn giản

    Có thể thay đổi

    Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
    • F
    • L
    • E
    • X

    Lựa chọn Fundamental

    Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

    Công nghệ vượt trội
    Đơn giản
    • F
    • L
    • E
    • X

    Lựa chọn Lean

    Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

    Công nghệ vượt trội
    Đơn giản
    • F
    • L
    • E
    • X

    Lựa chọn Extended

    Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

    Công nghệ vượt trội
    Đơn giản
    • F
    • L
    • E
    • X

    Lựa chọn Xpert

    Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

    Công nghệ vượt trội
    Đơn giản

    Có thể thay đổi

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn