Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Oxymax W COS71

Product picture of: Oxymax W COS71

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Sensor Oxygen

 • Application

  Boiler feed water, power plant,

 • Characteristic

  Amperometric 3-electrode sensor for the trace measuring range.

 • Measurement range

  0,001 - 20mg/l

 • Measuring principle

  Closed (membrane covered) amperometric 3-electrode system)

 • Design

  - Automatic adjustment for digitale or analog communication depending on the transmitter.- Storage of the calibration datas in the sensor.- Extreme stable membrane.

 • Material

  Sensor body : Stainless steel 1.4571Membrane cap : POM

 • Dimension

  Diameter : 40mm
  (1.56inch)Length : 220mm
  (8.58inch)

 • Process temperature

  max. 50°C
  (max.122°F)

 • Process pressure

  max. 10bar
  (max.145psi)

 • Temperature sensor

  Integrated NTC-sensor

 • Connection

  Process connection : G1"Cable : fixed cable or TOP68.

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
 • Sản phẩm mới

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn