Cleanfit CPA451

Product picture of: Cleanfit CPA451

Retractable assembly, pH-/ORP.
Elektroden: 1, Diameter: 22 mm
Process closure: ball valve
Operation: manual max 2bar,
stable max 10bar.
Material: stainl. steel 316L
Integrated rinsing chamber.

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn