Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Topcal S CPC300

Product picture of: Topcal S CPC300

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Glass electrode

 • Application

  Waste water, process, pharmaceuticals, Food, Pulp and Paper,

 • Installation

  Complete fully automated cleaning and calibration system including selectable retractable holder and transmitter CPM153

 • Characteristic

  - fully automated cleaning- and calibration system with weekly programmable and different security functions.

 • Design

  Complete fully automated cleaning and calibration system including selectable retractable holder and transmitter CPM153

 • Ex certification

  Atex, FM, CSA

 • Input

  One-channel system

 • Output

  0/4-20mA, Hart, Profibus.

 • Additional certifications

  Atex, FM, CSA

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
 • Sản phẩm mới

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn