Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

pH-Measuring cable CPK1

Chọn nhanh

Chọn theo đề xuất của chúng tôi
Giá bán
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể

Double shielded, Koax-wire.
Electrode plug.
Material: PVC
Diameter: 7.2mm
Working limit: max -12...+85oC

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn