The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Liquistation CSF33

Product picture of:  CSF33
Fixed-site sampler: liquid, temperature
controlled sample compartment.
Application:automatic sampling.
Sample collection + sample storage.
Water and wastewater control.
Power supply 100...240VAC +/-10% 50/60Hz
2 analog inputs; 2 binary in/outputs,
galvanically isolated.
Navigator + softkeys; graphical display.
Suction line, PVC,length 10 m (32ft)
+ strainer V4A; 316(x).
:: Sampling progam by time + flow +
event +external signal.
:: Patented: 2-door housing +
sample detection

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Sản phẩm cũ / sản phẩm mới

Người tiền nhiệm: RPS10, RPS11, ASP-Station 2000, vacuum system RPS20, RSTA, RSTD

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn