Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

**Liquistation CSF33

Product picture of: CSF33

Chọn nhanh

Chọn theo đề xuất của chúng tôi
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể

Fixed-site sampler: liquid, temperature
controlled sample compartment.
Application:automatic sampling.
Sample collection + sample storage.
Water and wastewater control.
Power supply 100...240VAC +/-10% 50/60Hz
2 analog inputs; 2 binary in/outputs,
galvanically isolated.
Navigator + softkeys; graphical display.
Suction line, PVC,length 10 m (32ft)
+ strainer V4A; 316(x).
:: Sampling progam by time + flow +
event +external signal.
:: Patented: 2-door housing +
sample detection

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
  • Sản phẩm cũ

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn