Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Universal CYH101

Product picture of: Universal CYH101

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Amperometric oxygen measurement

 • Application

  Sewage treatment, inflow and outflow. Activated sludge basin. Waste water treatment plants. Neutralisation basins.

 • Installation

  The universal suspension assembly holder CYH101 mounted on an upright post is designed for use in open channels, basins or tanks.

 • Characteristic

  Simple and easy installation on basin rims. Flexible adaption to local mounting conditions due to various mounting options and adjustments. Easy rotation of the transverse pipe and altitude adjustment of the suspension chain permit optimal measuring point without interruption of operation. Pendulum motion promotes the sensor self-cleaning effect.

 • Design

  The CYH101 is intended to suspend CYA611, CPA111 and the CLA111.
  The upright post is prepared for mounting of field transmitter.

 • Material

  Upright post : stainless steel AISI 304 Base plate, transverse pipe, immersion tube, weather protection cover : stainless steel

 • Dimension

  Upright post : 1495x60x60mm Base plate : 150x150mm Transverse pipe : 1490x30x30mm Immersion tube : 2000/3500 x40mm chain : 5000mm

 • Process temperature

  -15°C - 80°C

 • Process pressure

  Ambient pressure

 • Measuring principle

  Sensor ORP / Redox

 • Measuring principle

  Potentiometric

 • Application

  Sewage treatment, inflow and outflow. Activated sludge basin. Waste water treatment plants. Neutralisation basins.

 • Installation

  The universal suspension assembly holder CYH101 mounted on an upright post is designed for use in open channels, basins or tanks.

 • Characteristic

  Simple and easy installation on basin rims. Flexible adaption to local mounting conditions due to various mounting options and adjustments. Easy rotation of the transverse pipe and altitude adjustment of the suspension chain permit optimal measuring point without interruption of operation. Pendulum motion promotes the sensor self-cleaning effect.

 • Design

  The CYH101 is intended to suspend CYA611, CPA111 and the CLA111.
  The upright post is prepared for mounting of field transmitter.

 • Material

  Upright post: stainless steel AISI 304 Base plate, transverse pipe, immersion tube, weather protection cover: stainless steel AISI 304 Chain: PP

 • Dimension

  Upright post: 1495x60x60 mm
  (58.30x2.34x2.34 inch) Base plate: 150x150 mm
  (5.85x5.85 inch) Transverse pipe: 1490x30x30mm Immersion tube : 2000/3500 x40mm chain : 5000mm

 • Process temperature

  -15°C - 80°C
  (5 - 176°F)

 • Process pressure

  Ambient pressure

 • Measuring principle

  Potentiometric

 • Application

  Sewage treatment, inflow and outflow.
  Activated sludge basin.
  Waste water treatment plants.
  Neutralisation basins.

 • Installation

  The universal suspension assembly holder CYH101 mounted on an upright post is designed for use in open channels, basins or tanks.

 • Characteristic

  Simple and easy installation on basin rims.
  Flexible adaption to local mounting conditions due to various mounting options and adjustments.
  Easy rotation of the transverse pipe and altitude adjustment of the suspension chain permit optimal measuring point without interruption of operation.
  Pendulum motion promotes the sensor self-cleaning effect.

 • Design

  The CYH101 is intended to suspend CYA611, CPA111 and the CLA111.
  The upright post is prepared for mounting of field transmitter.

 • Material

  Upright post: stainless steel AISI 304
  Base plate, transverse pipe, immersion tube, weather protection cover: stainless steel AISI 304Chain: PP

 • Dimension

  Upright post: 1495x60x60 mm
  Base plate: 150x150 mm
  Transverse pipe: 1490x30x30 mm
  Immersion tube: 2000/3500 x40 mm
  chain: 5000 mm

 • Process temperature

  -15°C - 80°C
  (5 - 176°F)

 • Process pressure

  Ambient pressure

 • Measuring principle

  Total chlorine

 • Measuring principle

  Single beam scattered light

 • Application

  Sewage treatment, inflow and outflow. Activated sludge basin. Waste water treatment plants. Neutralisation basins.

 • Installation

  The universal suspension assembly holder CYH101 mounted on an upright post is designed for use in open channels, basins or tanks.

 • Characteristic

  Simple and easy installation on basin rims. Flexible adaption to local mounting conditions due to various mounting options and adjustments. Easy rotation of the transverse pipe and altitude adjustment of the suspension chain permit optimal measuring point without interruption of operation. Pendulum motion promotes the sensor self-cleaning effect.

 • Design

  The CYH101 is intended to suspend CYA611, CPA111 and the CLA111.
  The upright post is prepared for mounting of field transmitter.

 • Material

  Upright post : stainless steel AISI 304 Base plate, transverse pipe, immersion tube, weather protection cover : stainless steel AISI 304 Chain : PP

 • Dimension

  Upright post : 1495x60x60mm Base plate : 150x150mm Transverse pipe : 1490x30x30mm Immersion tube : 2000/3500 x40mm chain : 5000mm

 • Process temperature

  -15°C - 80°C

 • Process pressure

  Ambient pressure

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
 • Sản phẩm mới

  • Sản phẩm đơn giản

  • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

  Công nghệ vượt trội

  Đơn giản

  • Sản phẩm tiêu chuẩn

  • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

  Công nghệ vượt trội

  Đơn giản

  • Sản phẩm cao cấp

  • Chức năng cao và tiện lợi

  Công nghệ vượt trội

  Đơn giản

  • Sản phẩm chuyên dụng

  • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

  Công nghệ vượt trội

  Đơn giản

  Có thể thay đổi

  Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

  Lựa chọn Fundamental

  Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

  Công nghệ vượt trội
  Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

  Lựa chọn Lean

  Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

  Công nghệ vượt trội
  Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

  Lựa chọn Extended

  Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

  Công nghệ vượt trội
  Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

  Lựa chọn Xpert

  Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

  Công nghệ vượt trội
  Đơn giản

  Có thể thay đổi

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn