Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Injector CYR 10

Chọn nhanh

Chọn theo đề xuất của chúng tôi
Sales price
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể

Cleaning system for analysis sensors
Includes electrical valves for pumping
water and cleaning agent
Protection class: IP 65

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
  • Sản phẩm mới

    • Sản phẩm đơn giản

    • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

    Công nghệ vượt trội

    Đơn giản

    • Sản phẩm tiêu chuẩn

    • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

    Công nghệ vượt trội

    Đơn giản

    • Sản phẩm cao cấp

    • Chức năng cao và tiện lợi

    Công nghệ vượt trội

    Đơn giản

    • Sản phẩm chuyên dụng

    • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

    Công nghệ vượt trội

    Đơn giản

    Có thể thay đổi

    Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
    • F
    • L
    • E
    • X

    Lựa chọn Fundamental

    Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

    Công nghệ vượt trội
    Đơn giản
    • F
    • L
    • E
    • X

    Lựa chọn Lean

    Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

    Công nghệ vượt trội
    Đơn giản
    • F
    • L
    • E
    • X

    Lựa chọn Extended

    Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

    Công nghệ vượt trội
    Đơn giản
    • F
    • L
    • E
    • X

    Lựa chọn Xpert

    Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

    Công nghệ vượt trội
    Đơn giản

    Có thể thay đổi

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn