Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Product picture of: Dosimag DDA

Dosimag DDA

DDA
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Filter downloads

Back

8 tài liệu
  • Hướng dẫn vận hành (BA)

  Dosimag A Operating Instructions

  • Hướng dẫn vận hành (BA)
  bản tiếng Anh - 01/2002
  New version available in English

  Electromagnetic Flow Measuring System

  • Tài liệu đặc biệt (SD)

  Dosimag, Promag H Selection of the optimal nominal diameter Special Documentation

  • Tài liệu đặc biệt (SD)
  bản tiếng Anh - 02/2016
  New version available in English

  Electromagnetic flowmeter

  • Công bố của nhà sản xuất

  Product family: Dosimag, Dosimag OEM, Promag 10, Promag 50, Promag 53, PROMAG 55, PROMAG H

  • Công bố của nhà sản xuất
  bản tiếng Anh - 10/2022
  New version available in English

  Product root: 10H-, 50H-, 53H-, 55H-, 5BH-, 5CH-, 5DH-, 5H1B-, 5H2B-, 5H3B-, 5H5B-, 5HBB, 5RH-, 5SH-, DDA- {ZMMM_DECL ARATION_NUMBER}: HE_01001_04.18 Manufacturer specification: Food hygiene Additional information: China FCM, China Food Contact Materials,GB4806

  • Công bố FDA

  Product family: Dosimag, Dosimag OEM, Ersatzteil, Promag 10, Promag 50, Promag 53, Promag 55, Promag H, Promag P

  • Công bố FDA
  bản tiếng Anh - 12/2021
  New version available in English

  Product root: 10H-, 10P-, 50H-, 50P-, 53H-, 53P-, 55H-, 55S-, 5BH-, 5CH-, 5DH-, 5H-, 5H1B-, 5H2B-, 5H3B-, 5H5B-, 5P1B-, 5P2B-, 5P3B- , 5P5B-, 5RH-, 5SH-, DDA-, DK5G-, DK5HA-, DK5HB-, DKH-, O5H1B-, O5H2B-, O5P1B-, O5P2B- Declaration number: FDA_00131_05.21 FDA specification: USP class VI

  • Hỗn hợp

  Product family: Dosimag, Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, PROMAG 55, PROMAG D, Promag E, Promag H, Promag L, Promag P, Promag W

  • Hỗn hợp
  bản tiếng Nga - 02/2020
  New version available in English

  Product root: 10D-, 10E-, 10H-, 10L-, 10P-, 10W-, 50D-, 50E-, 50H-, 50L-, 50P-, 50W-, 51P-, 51W-, 53E-, 53H-, 53L-, 53P-, 53W-, 55H-, 55S-, 5D4B-, 5D4C-, 5E1B-, 5H-, 5H1B-, 5H3B-, 5H5B-, 5L4B-, 5L4C-, 5P1B-, 5P3B-, 5P5B-, 5W3B-, 5W4D-, 5W5B-, 5W8B-, 5W8C-, DDA- Region: Eurasian Economic Union Approval agency: EAC Approval number: EAEC N RU D-CH.AD07.B.02228/20

  • Hỗn hợp

  Product family: CNGmass, Dosimag, Dosimass, LNGmass, LPGmass, Promag 10, PROMAG D, PROMAG E, Promag H, Promag L, Promag P, Promag W, Promass 40, PROMASS 80, PROMASS 83, Promass 84, Promass E, Promass F, Promass H, PROMASS I, PROMASS K, Promass O, Promass P, Promass Q, Promass S, PROMASS X, PROSONIC FLOW 91, Prosonic Flow 92, Prosonic Flow 93, PROSONIC FLOW G, Prowirl D, Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R, t-mass, T-MASS A, T-MASS B, t-mass F, t-mass I

  • Hỗn hợp
  bản tiếng Nga - 06/2020
  New version available in English

  Product root: 10D-, 10E-, 10H-, 10L-, 10P-, 10W-, 40E-, 5D4B-, 5D4C-, 5E1B-, 5E2B-, 5H-, 5H1B-, 5H2B-, 5H3B-, 5H5B-, 5L4B-, 5L4C-, 5P1B-, 5P2B-, 5P3B-, 5P5B-, 5W3B-, 5W4B-, 5W4C-, 5W4D-, 5W5B-, 5W8B-, 5W8C-, 65F-, 65I-, 6AAB-, 6BAB-, 6F3B-, 6F5B-, 6I3B-, 6I5B-, 7D2B-, 7D2C-, 7F2B-, 7F2C-, 7O2B-, 7O2C-, 7R2B-, 7R2C-, 80F-, 83F-, 83X-, 84F-, 84X-, 8E-, 8E1B-, 8E1C-, 8E2B-, 8E2C-, 8E3B-, 8E5B-, 8F1B-, 8F2B-, 8F3B-, 8F5B-, 8H3B-, 8H5B-, 8I1B-, 8I3B-, 8I5B-, 8K1B-, 8O3B-, 8O5B-, 8P1B-, 8P3B-, 8P5B-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8S1B-, 8S1C-, 8S3B-, 8S5B-, 8X3B-, 8X5B-, 91W-, 92F-, 93C-, 93W-, 9G3B-, 9G5B-, DDA- Region: Eurasian Economic Union Approval agency: EAC Approval number: EAEC N RU D-CH.AD07.B.03271/20

  • Hỗn hợp

  Product family: Dosimag, Dosimass OEM, Promag 10, Promag 50, Promag 51, PROMAG 53, PROMAG 55, Promag D, Promag E, Promag H, Promag L, Promag P, PROMAG W, PROMASS 80, Promass 83, Promass 84, Promass A, Promass E, PROMASS F, PROMASS H, Promass I, Promass O, Promass P, Promass Q, PROMASS S, PROMASS X

  • Hỗn hợp
  bản tiếng Nga - 02/2020
  New version available in English

  Product root: 10D-, 10E-, 10H-, 10L-, 10P-, 10W-, 50D-, 50E-, 50H-, 50L-, 50P-, 50W-, 51P-, 51W-, 53E-, 53H-, 53L-, 53P-,53W-, 55H-, 55S-, 5D4B-, 5D4C-, 5E1B-, 5H-, 5H1B-, 5H2B-, 5H3B-, 5H5B-, 5L4B-, 5L4C-, 5P1B-, 5P2B-, 5P3B-, 5P5B-, 5W3B-, 5W4B-, 5W4C-, 5W4D-, 5W5B-, 5W8B-, 5W8C-, 80A-, 80E-, 80F-, 80I-, 80P-, 80S-, 83A-, 83E-, 83F-, 83H-, 83I-, 83P-, 83S-, 83X-, 84F-, 84X-, 8A1B-, 8A3B-, 8A5B-, 8BE-, 8E1B-, 8E2B-, 8E3B-, 8E5B-, 8F1B-, 8F2B-, 8F3B-, 8H1B-, 8H3B-, 8H5B-, 8I1B-, 8I3B-, 8I5B-, 8O1B-, 8O3B-,8P1B-, 8P3B-, 8P5B-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8S1B-, 8S3B-, 8S5B-, 8X3B-, 8X5B-, DDA- Region: Eurasian Economic Union Approval agency: EAC Approval number: EAEC N RU D-CH.AD07.B.02246/20

  • Thiết bị vệ sinh

  Product family: Dosimag, Dosimag OEM, Promag 10, Promag 23, Promag 50, PROMAG 53, PROMAG 55, Promag H

  • Thiết bị vệ sinh
  bản tiếng Anh - 06/2020
  New version available in English

  Product root: 10H-, 23H-, 50H-, 53H-, 55H-, 5BH-, 5CH-, 5DH-, 5H-, 5H1B-, 5H2B-, 5H3B-, 5H5B-, 5RH-, 5SH-, DDA-, O5H1B-, O 5H2B- Region: International Approval agency: DTU Hygienic equipment: EHEDG

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn