Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Silometer FMC420

Product picture of: Silometer FMC420

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Capacitive

 • Characteristic / Application

  Level instrument, continuous Measuring:
  capacitive or hydrostatic Input:
  3-wire
  analog 50mm for rail mounting EN50022-35
  P40

 • Supply / Communication

  24V ... 240V AC

 • Ambient temperature

  -20 °C ... 50 °C Serial montage

 • Communication

  0/4 ... 20mA
  0... 10V

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
 • Sản phẩm cũ

 • Sản phẩm mới

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn