Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Deltabar S FMD633

Product picture of: Deltabar S FMD633

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Differential pressure

 • Characteristic / Application

  Digital differential pressure transmitter with capillary diaphragm seals
  Safety by function monitoring, modular transmitter design

 • Supply / Communication

  4 ... 20 mA / HART:
  11,5...45V DC
  Ex: 11,5...30V DC
  PROFIBUS PA /
  FOUNDATION Fieldbus:
  9...32V DC
  Ex: 9...24VDC

 • Accuracy

  0,1%

 • Long term stability

  0,1% of URL/year
  0,25% of URL/5 years

 • Ambient temperature

  -40°C...85°C

 • Process temperature

  -40°C...350°C

 • Process pressure absolute / max. overpressure limit

  160bar

 • Pressure measuring range

  100mbar...16bar

 • Main wetted parts

  Alloy C
  316L
  Monel
  Tantal

 • Process connection

  Diaphragm seal (Pancake, threads)
  Flanges (DIN, ASME)
  Tri-Clamp
  Hygienic connections

 • Max. measurement distance

  160m H2O

 • Communication

  4 ... 20 mA
  HART
  PROFIBUS PA
  FOUNDATION Fieldbus

 • Certificates / Approvals

  ATEX
  FM
  CSA
  TIIS
  SIL
  NACE
  WHG/overspill protection
  EN10204-3.1

 • Options

  digital display
  SS- or Aluminumhousing

 • Successor

  FMD78

 • Application limits

  Changing density

 • Measuring principle

  Differential pressure

 • Characteristic

  Digital differential pressure transmitter with capillary diaphragm seals
  Safety by function monitoring, modular transmitter design

 • Supply voltage

  4...20mA / HART:
  11,5...45V DC
  Ex: 11,5...30V DC
  PROFIBUS PA /
  FOUNDATION Fieldbus:
  9...32V DC
  Ex: 9...24VDC

 • Reference Accuracy

  0,1%

 • Long term stability

  0,1% of URL/year
  0,25% of URL/5 years

 • Process temperature

  -40°C...350°C

 • Ambient temperature

  -40°C...85°C

 • Measuring cell

  100mbar...16bar

 • Max. Turn down

  max. 100:1

 • Max. overpressure limit

  160bar

 • Process connection

  Diaphragm seal (Pancake, threads)
  Flanges (DIN, ASME)
  Hygienic connections
  Clamp ISO2852
  (Tri-Clamp compatible)

 • Communication

  4 ... 20mA
  HART
  PROFIBUS PA
  FOUNDATION Fieldbus

 • Certificates / Approvals

  ATEX
  FM
  CSA
  TIIS
  SIL
  NACE
  WHG/overspill protection
  EN10204-3.1

 • Successor

  FMD78

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
 • Sản phẩm cũ

 • Sản phẩm mới

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn