Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Deltabar S FMD76

Product picture of: Deltabar S FMD76

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Differential pressure

 • Characteristic / Application

  Digital transmitter with ceramic measuring diaphragms
  Modular transmitter
  Long term stability
  Enhanced safety via self diagnostic functions
  High resistance to abrasion
  Secondary process barrier

 • Supply / Communication

  4...20 mA HART:
  10,5...45V DC
  Ex ia: 10,5...30V DC
  PROFIBUS PA /
  FOUNDATION Fieldbus:
  9...32V DC

 • Accuracy

  0,075%
  "PLATINUM" 0,05%

 • Long term stability

  0,05% of URL/year

 • Ambient temperature

  -20°C...85°C
  (-4°F...185°F)

 • Process temperature

  -20°C...85°C
  (-4°F...185°F)

 • Process pressure absolute / max. overpressure limit

  100bar (1500psi)

 • Pressure measuring range

  100mbar...3bar
  (1.5psi...45 psi)

 • Main wetted parts

  Ceramic
  Alloy C276
  316L
  Monel
  Tantalum

 • Process connection

  1/4-18NPT
  RC1/4"
  Flanges (DIN, ASME, JIS)

 • Max. measurement distance

  30m (98ft) H2O

 • Communication

  4...20 mA HART
  PROFIBUS PA
  FOUNDATION Fieldbus

 • Certificates / Approvals

  ATEX
  FM
  CSA
  NEPSI
  IECEx
  SIL

  GL marine
  WHG/ Overfill prevention
  EN10204-3.1

 • Options

  HistoROM/M-Dat
  4-line digital display
  SS- or Aluminiumhousing
  Separate housing

 • Successor

  No direct successor. According to application FMD77 or PMC71.

 • Application limits

  Measuring cell:

  Ceramic

 • Measuring principle

  Differential pressure

 • Characteristic

  Digital transmitter with ceramic measuring diaphragms
  Modular transmitter
  Long-term stability
  Enhanced safety via self diagnostic functions
  High resistance to abrasion
  Secondary process barrier

 • Supply voltage

  4...20mA HART:
  10,5...45V DC
  Ex ia: 10,5...30V DC
  PROFIBUS PA /
  FOUNDATION Fieldbus:
  9...32V DC

 • Reference Accuracy

  0,075%
  "PLATINUM" 0,05%

 • Long term stability

  0,05% of URL/year
  0,125% of URL/5 years

 • Process temperature

  -20°C...85°C
  (-4°F...185°F)

 • Ambient temperature

  -20°C...85°C
  (-4°F...185°F)

 • Measuring cell

  100mbar...3bar

  (40inH2O...45psi)

 • Max. overpressure limit

  on one side:
  100 bar
  (1500psi)

 • Process connection

  1/4-18NPT
  RC1/4"
  Flanges (DIN, ASME, JIS)

 • Communication

  4...20mA HART
  PROFIBUS PA
  FOUNDATION Fieldbus

 • Certificates / Approvals

  ATEX
  FM
  CSA
  NEPSI
  IECEx

 • Safety approvals

  SIL
  WHG/ Overfill prevention

 • Design approvals

  EN10204-3.1

 • Marine approvals

  GL

 • Specialities

  diagnostic functions

 • Successor

  No direct successor. According to application FMD77 or PMC71.

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
 • 13
  • Nr 13 Order code 52022418

   Push button housing, PA/FF

   Consists of: push button, cover + screws. Usage: external operation, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • Nr 13 Order code 52022419

   Push button housing, HART, version 1

   Consists of: push button, cover + screws. Colour light grey. Usage: external operation, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • Nr 13 Order code 52024110

   Push button housing, HART, version 2

   Consists of: push button, cover + screws. Colour dark grey. Usage: external operation, FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75.

  • Order code 71111056

   Housing filter VA,EPDM,F15/31/T14/17,1pc

   Consists of: vent screw 304. Pressure compensation filter. O-ring EPDM, protection lid. Usage: housing T14, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. Housing F31, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMP51/PMP55. Housing F15 w/o B1,BB,BD,BF,GA,ID,I1, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMP51/PMP55.

  • Order code 71219639

   Housing filter VA, VMQ, F15, T17, 1 pc.

   Consists of: vent screw 304. Pressure compensation filter. O-ring VMQ, protection lid. Usage: housing T17, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/ PMP75. Housing F15 bei B1,BB,BD,BF,GA,ID,I1, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMP51/PMP55.

 • 15
  • Nr 15 Order code 52020760

   Cable gland M20, gasket

   Consists of: cable gland M20. O-ring 18.72x2.62 VMQ. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • Nr 15 Order code 52020761

   Cable entry G1/2, gasket, adapter

   Consists of: gasket 18.72x2.51 NBR. Adapter M20 > G1/2. O-ring 18.77x1.78 NBR. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • Nr 15 Order code 52020762

   Plug 2/7-pole, HAN7D, gasket

   Consists of: harting plug set. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD55, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

  • Nr 15 Order code 52020763

   Plug 3-pole, M12, gasket

   Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

 • 21
  • Nr 21 Order code 52020429

   Sealing EPDM, F30/31/34, T14/15, 5 pcs.

   Consists of: 5x O-ring 75.87x2.62, EPDM, PTFE, FDA. Usage: housing F30/F31/F34, T14/T15.

  • Nr 21 Order code 71206971

   Sealing set FVQM, T14.5 pcs.

   Consists of: 5x O-ring 75.87x2.62 FVMQ. Usage: housing T14, FMD77/FMD78, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

 • 20
  • Nr 20 Order code 52020432

   Cover T14/T15 Alu, gasket

   Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, FDA. Not for EEx d/XP. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • Nr 20 Order code 52028310

   Cover T14 316L, Ex d, EPDM

   Material: 316L. O-ring EPDM, FDA. Individual tested, EEx d/XP. Usage: FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • Nr 20 Order code 71002774

   Cover T17 316L, gasket

   Material: 316L. Flat gasket EPDM, centering ring, screw. Not for EEx d/XP. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • Nr 20 Order code 71002810

   Cover T17 316L, sight glass, gasket

   Material: 316L. Sight glass: mineral glass. Flat gasket EPDM, centering ring, screw. For approval 2,3,4,7,8,Q,W. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. For approval BC,BD,IB. Usage: FMD71/FMD72.

  • Nr 20 Order code 71002811

   Cover T17 316L, sight glass PC, gasket

   Material: 316L. Sight glass: Polycarbonate PC. Flat gasket EPDM, centering ring, screw. For approval A,E,F,H,I,R,S,U,1,6. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. For approval AA,BA,CA,CB,CC,CD,FA,FB, FD,IA. Usage: FMD71/FMD72.

  • Nr 20 Order code 71206965

   Cover T14 316L, Ex d, FVMQ

   Material: 316L. O-ring FVMQ. Individual tested, EEx d/XP. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP72/PMP75.

  • Nr 20 Order code 71206968

   Cover T14 316L, Ex d, sight glass, FVMQ

   Material: 316L. Sight glass: mineral glass,coated. O-ring FVMQ. Individual tested, EEx d/XP. Usage: FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • Nr 20 Order code 71245249

   Cover T14/T15 Alu,Exd,sight glass,gasket

   Material: aluminium. Sight glass mineral glass, coated. O-ring EPDM, FDA. Individual tested, EEx d/XP. Usage: FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • Nr 20 Order code 71245250

   Cover T14 316L, Ex d, sight glass, EPDM

   Material: 316L. Sight glass: mineral glass, coated. O-ring EPDM, FDA. Individual tested, EEx d/XP. Usage: FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

 • 25
  • Nr 25 Order code 52020432

   Cover T14/T15 Alu, gasket

   Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, FDA. Not for EEx d/XP. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • Nr 25 Order code 52028310

   Cover T14 316L, Ex d, EPDM

   Material: 316L. O-ring EPDM, FDA. Individual tested, EEx d/XP. Usage: FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • Nr 25 Order code 71002774

   Cover T17 316L, gasket

   Material: 316L. Flat gasket EPDM, centering ring, screw. Not for EEx d/XP. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • Nr 25 Order code 71206965

   Cover T14 316L, Ex d, FVMQ

   Material: 316L. O-ring FVMQ. Individual tested, EEx d/XP. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP72/PMP75.

 • 30
  • Nr 30 Order code 52024111

   Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.0

   4-20mA, version 2.0. Push button on housing. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • Nr 30 Order code 52024400

   Electronics HART Ex, v2.0

   4-20mA, version 2.0. Push button on electronics. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • Nr 30 Order code 71026358

   Electronics HART Ex, v2.10

   4-20mA, version 02.10.zz. Push button on electronics. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • Nr 30 Order code 71026359

   Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.10

   4-20mA, version 02.10.zz. Push button on housing. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • Nr 30 Order code 71196092

   Electronic HART Ex, v2.11

   4-20mA, version 02.11.zz. Push button on electronics. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. Not for MID parts certificate (PMP71).

  • Nr 30 Order code 71196093

   Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.11

   4-20mA, version 2.11.zz. Push button on housing. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. Not for MID parts certificate (PMP71).

  • Order code 52026762

   Upgrade electronics HART Ex, v2.1

   Consists of: electronics HART Ex, version 2.1. Push button on electronics. Display housing. Usage: conversion electronics 1.0 > 2.1, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • Order code 52026763

   Upgrade electr. HART Ex,ext.push b.,v2.1

   Consists of: electronics HART Ex, version 2.1. Push button external. Push button, housing HART version 2. Display housing. Usage: conversion electronics 1.0 > 2.1, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

 • 30
  • Nr 30 Order code 71071824

   Electronics PA, HW02.00, SW4.0

   PROFIBUS PA, Ex. Hardware version 02.00. Software version 04.00.zz. Current consumption 13mA +/-1mA. Push button on electronics. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • Nr 30 Order code 71071825

   Electronics PA, ext. p.b., HW02.00,SW4.0

   PROFIBUS PA, Ex. Hardware version 02.00. Software version 04.00.zz. Current consumption 13mA +/-1mA. Push button on housing. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • Nr 30 Order code 71071826

   Electronics FF, HW2.00, SW3.00

   FOUNDATION Fieldbus, Ex. Hardware version 02.00. Software version 03.00.zz. Current consumption 15mA +/- 1mA. Push button on electronics. Verwendung: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • Nr 30 Order code 71071827

   Electronics FF, ext. p.b., HW2.00,SW3.00

   FOUNDATION Fieldbus, Ex. Hardware version 02.00. Software version 03.00.zz. Current consumption 15mA +/- 1mA. Push button on housing. Verwendung: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • Nr 30 Order code 71214057

   Electronics PA, Ex, HW2.00, SW3.00

   PROFIBUS PA, Ex. Hardware version 02.00. Software version 03.00.zz. Current consumption 13mA +/-1mA. Push button on electronics. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • Nr 30 Order code 71214064

   Electronics PA, ext. p.b.,HW2.00, SW3.00

   PROFIBUS PA, Ex. Hardware version 02.00. Software version 03.00.zz. Current consumption 13mA +/-1mA. Push button on housing. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • Nr 30 Order code 71214066

   Electronics FF, ext. p.b.,HW2.00, SW2.00

   FOUNDATION Fieldbus, Ex. Hardware version 02.00. Software version 02.00.zz. Current consumption 15mA +/-1mA. Push button on housing. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • Nr 30 Order code 71214069

   Electronics FF, HW2.00, SW2.00

   FOUNDATION Fieldbus, Ex. Hardware version 02.00. Software version 02.00.zz. Current consumption 15mA +/-1mA. Push button on electronics. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • Nr 30 Order code 71214890

   Electronics FF, ext. p.b.,HW2.00, SW4.00

   FOUNDATION Fieldbus, Ex. Hardware version 02.00. Software version 04.00.zz, FF, DevRev07. Current consumption 15mA +/-1mA. Push button on housing. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. Not for SIL.

  • Nr 30 Order code 71214892

   Electronics FF, HW2.00, SW4.00

   FOUNDATION Fieldbus, Ex. Hardware version 02.00. Software version 04.00.zz, FF, DevRev07. Current consumption 15mA +/-1mA. Push button on electronics. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. Not for SIL.

  • Nr 30 Order code 71224775

   Electronics PA, HW02.00, SW4.01

   PROFIBUS PA, Ex. Hardware version 02.00. Software version 04.01.zz, PROFIBUS PA, Profile 3.02, DevRev03. Current consumption 13mA +/-1mA. Push button on electronics. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • Nr 30 Order code 71224776

   Electronics PA, ext.p. b.,HW02.00,SW4.01

   PROFIBUS PA, Ex. Hardware version 02.00. Software version 04.01.zz, PROFIBUS PA, Profile 3.02, DevRev03. Current consumption 13mA +/-1mA. Push button on housing. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

 • 31
  • Nr 31 Order code 52027785

   HistoROM / M-DAT, 16K

   Setup-/diagnostic software included. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

 • 35
  • Nr 35 Order code 52027691

   Terminal 2-pole, RFI, FF, Ex

   RFI-filter. FOUNDATION Fieldbus. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • Nr 35 Order code 71028475

   Terminal 2-pole, RFI, PA, OVP, Ex

   Overvoltage protection, RFI-filter. PROFIBUS PA. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • Nr 35 Order code 71028476

   Terminal 2-pole, RFI, FF, OVP, Ex

   Overvoltage protection, RFI-filter. FOUNDATION Fieldbus. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • Nr 35 Order code 71121574

   Terminal 2-pole, RFI, PA, Ex

   RFI filter. PROFIBUS PA. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. Not for TIIS.

  • Nr 35 Order code 71191892

   Terminal 3-pole,Li=0, RFI,HART,Ex ia/Exd

   RFI-filter. Not for TIIS Ex ia, TIIS Ex d. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • Nr 35 Order code 71191894

   Termin.3-p.,Li=0,RFI,HART,OVP,Ex ia/Exd

   Overvoltage protection, RFI-filter. Not for TIIS Ex ia, TIIS Ex d. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

 • 40
  • Nr 40 Order code 71002865

   Display module VU340, Cbar/Dbar/Dpilot S

   Digital display, 3 push buttons, snapped bracket. Languages DE/EN/FR/ES/IT/NL, from software version 02.00.zz; Usage: electronics HART. Languages DE/EN/FR/ES/IT/NL/JA/ZH. From software version 02.01.zz; Electronics HART. Languages DE/EN/FR/ES/IT/JA/ZH/RU, from software version 02.11.zz; Electronics HART. From software version 04.00.zz; Electronics PROFIBUS PA. From software version 03.00.zz; Electronics FOUNDATION Fieldbus, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP72/PMP75. From software version 01.00.zz; Electronics HART, FMD71/FMD72.

  • Order code 71043886

   Cable PE, L=2m/80inch, separate housing

   Connection cable sensor>sep. housing. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

  • Order code 71043888

   Cable PE, L=5m/200inch, separate housing

   Connection cable sensor>sep. housing. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

  • Order code 71043889

   Cable PE, L=10m/400inch,separate housing

   Connection cable sensor>sep. housing. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

  • Order code 71070738

   Cable FEP, L=5m/200inch,separate housing

   Connection cable sensor>sep. housing. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

  • Order code 52024609

   Mounting set Deltabar S, 7/16-20UNF

   Screws 7/16-20UNF, stainless steel. Material: 316L. Usage: wall/pipe mounting 2", FMD77/FMD78, PMD75.

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn