Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Transmitter FTC420N

Product picture of: Transmitter FTC420N

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Capacitive Solid

 • Characteristic / Application

  Level instrument, limit control unit Measuring principle: capacitive Input: 1-channel, 3-wire analogue EC61Z Output: relay, potential-free contacts 50mm for rail mounting EN50022-35, IP40

 • Specialities

  Min / Max - changeover

 • Supply / Communication

  24V ... 253V AC
  20V ... 30V DC

 • Ambient temperature

  -20 °C ... 50 °C Serial montage

 • Communication

  1 Relay

 • Successor

  FTC325

 • Measuring principle

  Capacitive Liquid

 • Characteristic / Application

  Level instrument, limit control unit Measuring principle: capacitive Input: 1-channel, 3-wire analogue EC61Z Output: relay, potential-free contacts 50mm for rail mounting EN50022-35, IP40

 • Specialities

  Min / Max - changeover

 • Supply / Communication

  24V ... 253V AC
  20V ... 30V DC

 • Ambient temperature

  -20 °C ... 50 °C Serial montage

 • Communication

  1 Relay

 • Successor

  FTC325

 • Sản phẩm cũ

 • Sản phẩm mới

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn