Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Float Gauge LT12

Product picture of: Float Gauge LT12

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Servo / Float Tank Gauging

 • Characteristic / Application

  Mechanical tank gauge for accurate and reliable level measurement.

  Flange version

 • Specialities

  Mechanical display

 • Accuracy

  ±2mm (+/- 0.08")

 • Ambient temperature

  -20 °C ... 70 °C

  (-4 °F ... 158 °F)

 • Process temperature

  -200 °C ... 200 °C

  (-328 °F ... 392 °F)

 • Process pressure absolute / max. overpressure limit

  1 bar abs ...1.2 bar

  (15 psi ... 17 psi)

 • Main wetted parts

  AC4A

 • Process connection

  Flange

 • Max. measurement distance

  30 m (98 ft)

 • Options

  Transmitter

 • Application limits

  Measuring liquid density: 0.5 - 2.0 g/cm3

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
 • Sản phẩm mới

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn