Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

LT16

Product picture of: LT16

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
 • 92
  • Nr 92 Order code 017860-5501

   Measuring wire, 316, 5m

   1.6mm,strand, 9m,with wire,0.5mm,316,1m. Usage: LT5, LT11/LT12/LT14/LT16, LT1122/LT1222.

  • Nr 92 Order code 017860-5502

   Measuring wire, 316, 10m

   1.6mm,strand,14m,with wire,0.5mm,316,1m.

  • Nr 92 Order code 017860-5503

   Measuring wire, 316, 16m

   1.6mm,strand,20m,with wire,0.5mm,316,1m. Usage: LT5, LT11/LT12/LT14/LT16, LT1122/LT1222.

  • Nr 92 Order code 017860-5504

   Measuring wire, 316, 20m

   1.6mm,strand,24m,with wire,0.5mm,316,1m. Usage: LT5, LT11/LT12/LT14/LT16, LT1122/LT1222.

  • Nr 92 Order code 017860-5505

   Measuring wire, 316, 30m

   1.6mm,strand,34m,with wire,0.5mm,316,1m. Usage: LT5, LT11/LT12/LT14/LT16, LT1122/LT1222.

  • Nr 92 Order code 017860-5506

   Measuring wire, PFA coated, 5m

   2.6mm, 316, strand, PFA, coated, 9m. Usage: LT5, LT11/LT12/LT14/LT16, LT1122/LT1222.

  • Nr 92 Order code 017860-5507

   Measuring wire, PFA coated, 10m

   2.6mm, 316, strand, PFA, coated, 14m. Usage: LT5, LT11/LT12/LT14/LT16, LT1122/LT1222.

  • Nr 92 Order code 017860-5508

   Measuring wire, PFA coated, 16m

   2.6mm, 316, strand, PFA, coated, 20m. Usage: LT5, LT11/LT12/LT14/LT16, LT1122/LT1222.

  • Nr 92 Order code 017860-5509

   Measuring wire, PFA coated, 20m

   2.6mm, 316, strand, PFA, coated, 24m. Usage: LT5, LT11/LT12/LT14/LT16, LT1122/LT1222.

  • Nr 92 Order code 017860-5510

   Measuring wire, PFA coated, 30m

   2.6mm, 316, strand, PFA, coated, 34m. Usage: LT5, LT11/LT12/LT14/LT16, LT1122/LT1222.

  • Nr 92 Order code 56004310

   Wire D1.6 PFA coated, 60m

   2.6mm, 316, strand, PFA, coated, 64m. Usage: LT1122/LT1222.

  • Nr 92 Order code 017860-5430

   Tape clamp

   Plate, 13x60x0.2t, 316, M3-8 screw, nut. Usage: LT5, LT11/LT12/LT14/LT16, LT1112/LT1122/LT1212/LT1222.

  • Nr 92 Order code 017860-5432

   Wire connector, triangle

   Connector tape/wire. Usage: LT5, LT11/LT12/LT14/LT16, LT1122/LT1212/LT1222.

  • Nr 92 Order code 017860-5431

   Tape connector, square

   Connector tape/tape. Usage: LT11/LT12/LT14/LT16, LT1122/LT1222.

 • 93
  • Nr 93 Order code 017860-5516

   Guide wire, strand, SUS316, 14m

   3mm,316,strand,14m,with,wire,0.5mm,1m. Usage: LT5, LT11/LT12/LT14/LT16, LT1122/LT1222.

  • Nr 93 Order code 017860-5517

   Guide wire, strand, SUS316, 24m

   3mm,316,strand,24m,with wire,0.5mm,1m. Usage: LT5, LT11/LT12/LT14/LT16, LT1122/LT1222.

  • Nr 93 Order code 017860-5518

   Guide wire, strand, SUS316, 36m

   3mm,316,strand,36m,with wire,0.5mm,1m. Usage: LT5, LT11/LT12/LT14/LT16, LT1122/LT1222.

  • Nr 93 Order code 017860-5519

   Guide wire, strand, SUS316, 44m

   3mm,316,strand,44m,with wire,0.5mm,1m. Usage: LT5, LT11/LT12/LT14/LT16, LT1122/LT1222.

  • Nr 93 Order code 017860-5520

   Guide wire, strand, SUS316, 64m

   3mm,316,strand,64m,with wire,0.5mm,1m. Usage: LT5, LT11/LT12/LT14/LT16, LT1122/LT1222.

  • Nr 93 Order code 56004312

   Guide wire, strand, SUS316, 124m

   3mm,316,strand,124m with wire,0.5mm, 1m. Usage: LT1122/LT1222.

  • Nr 93 Order code 017860-5464

   Guide wire, strand, PFA coated, 14m

   4.6mm, 316, strand, PFA, coated, 14m. Usage: LT5, LT11/LT12/LT14/LT16, LT1122/LT1222.

  • Nr 93 Order code 017860-0047

   Guide wire, strand, PFA coated, 24m

   4.6mm, 316, strand, PFA, coated, 24m. Usage: LT5, LT11/LT12/14/16, LT1122/LT1222.

  • Nr 93 Order code 017860-0048

   Guide wire, strand, PFA coated, 36m

   4.6mm, 316, strand, PFA, coated, 36m. Usage: LT5, LT11/LT12/14/16, LT1122/LT1222.

  • Nr 93 Order code 017860-0049

   Guide wire, strand, PFA coated, 44m

   4.6mm, 316, strand, PFA, coated, 44m. Usage: LT5, LT11/LT12/14/16, LT1122/LT1222.

  • Nr 93 Order code 017860-0050

   Guide wire, strand, PFA coated, 64m

   4.6mm, 316, strand, PFA, coated, 64m. Usage: LT5, LT11/LT12/14/16, LT1122/LT1222.

  • Nr 93 Order code 56004314

   Guide wire, strand, PFE coated, 124m

   4.6mm,316,strand,PFA,coated,124m. Usage: LT1122/LT1222.

  • Nr 93 Order code 017860-5521

   Guide wire, solid, SUS316, 7m x 2

   D=3mm, 316, Solid, L=14m. Usage: LT5, LT11/LT12/LT14/LT16, LT1122/LT1222.

  • Nr 93 Order code 017860-5522

   Guide wire, solid, SUS316, 12m x 2

   D=3mm, 316, Solid, L=24m. Usage: LT5, LT11/LT12/LT14/LT16, LT1122/LT1222.

  • Nr 93 Order code 017860-5523

   Guide wire, solid, SUS316, 18m x 2

   D=3mm, 316, Solid, L=36m. Usage: LT5, LT11/LT12/LT14/LT16, LT1122/LT1222.

  • Nr 93 Order code 017860-5524

   Guide wire, solid, SUS316, 22m x 2

   D=3mm, 316, Solid,L=44m. Usage: LT5, LT11/LT12/LT14/LT16, LT1122/LT1222.

  • Nr 93 Order code 017860-5525

   Guide wire, solid, SUS316, 32m x 2

   D=3mm, 316, Solid, L=64m. Usage: LT5, LT11/LT12/LT14/LT16, LT1122/LT1222.

 • 94
 • 99
  • Nr 99 Order code 017860-0045

   Pipe support, steel

   Angle, 50x50x4t, 320mm. Usage: LT11/LT12/14/16, LT1112/LT1122/1212/LT1222.

  • Nr 99 Order code 017860-0046

   U-bolts for pipe support, iron

   U-bolt, 1-1/2", nut, washer. Usage: LT11/LT12/14/16, LT1112/LT1122/1212/LT1222.

  • Nr 99 Order code 017860-5420

   Gauge bracket, steel

   Mounting, W32xH300xD90x4.5t. Usage: LT5, LT11/LT12/LT14/LT16, LT1112/LT1122/LT1212/LT1222.

 • 83
  • Nr 83 Order code 70106003

   Seal, top anchor, JIS 10K, V6502

   JIS 10K/20K 40A RF, ASME NPS1-1/2" Cl.150 RF, JPI 40A 150lbs RF Usage: LT5, LT12, LT32.

 • 85
  • Nr 85 Order code 017860-0027

   T-anchor ASME 1-1/2" Cl.300 RF iron HP

   T-anchor complete set. Internal part, SUS316. Usage: LT5, LT16.

 • 87
 • 97
  • Nr 97 Order code 017860-0663

   Teflon part assembly

   Seal for shaft, PTFE. Seal, compression nut, PTFE. Tape tighten metal. Spring pin,x2. Usage: LT5, LT14/LT16.

 • 98
 • 99
 • 82
  • Nr 82 Order code 017860-0707

   O-ring, bearing, PTFE, P10, HP

   Size: D10mm, d1.9mm. Material: PTFE. Parts: roller bearing, angle, HP. Usage: LT5, LT14/LT16.

 • 86
 • 88
  • Nr 88 Order code 017860-0706

   SS316 bearing, for elbow, Mid, Hi pres.

   With O-ring PTFE JIS B2401 P10. Usage: LT5, LT14/LT16, LT34/LT36.

 • 90
 • 91
 • 92
  • Nr 92 Order code 56004412

   Measuring tape, CRT 5m (total L 13m)

   L=13m,hole part=7m,Tape end=no clasp. With Clasp, M3 screw, M3 nut. Usage: LT5, LT1112/LT1122/LT1212/ LT1212/LT1222.

  • Nr 92 Order code 017860-5302

   Measuring tape, CRT 10m/BT 5m (L 24m)

   L=24m, hole part=12m, tape end=no clasp. With clasp, M3 screw,M3 nut. Usage: LT5, LT11/LT12/LT14/LT16.

  • Nr 92 Order code 017860-5304

   Measuring tape, CRT 20m/BT 16m (L 45m)

   L=45m, hole part=22m, tape end=no clasp. With clasp, M3 screw, M3 nut. Usage: LT5, LT11/LT12/LT14/LT16.

  • Nr 92 Order code 017860-5305

   Measuring tape, CRT 30m/BT 20m (L 65m)

   L=65m, hole part=32m, tape end=no clasp. With clasp, M3 screw, M3 nut. Verwendung: LT5, LT11/LT12/LT14/LT16.

  • Nr 92 Order code 017860-5210

   Measuring tape, BT 30m (total L 75m)

   L=75m, hole part=32m, tape end=no clasp. With clasp, M3 screw, M3 nut. Usage: LT5, LT11/LT12/LT14/LT16.

  • Nr 92 Order code 017860-5306

   Measuring tape, FRT 5m (L 7m), tape only

   L=7m, hole part=7m, without wire. Tape end= triangle clasp. Usage: LT5, LT11/LT12/LT16.

  • Nr 92 Order code 017860-0005

   Measuring tape FRT 5m (L 7m) + wire 9m

   L=7m,hole part=7m,with wire=1.6mm,9m. Tape end=triangle clasp,with wire,0.5mm. Usage: LT5, LT11/LT12/LT16.

  • Nr 92 Order code 017860-0006

   Meas. tape FRT 5m(L7m)+PFA coat wire 11m

   L=7m,hole=7m,with wire=1.6mm,9m,PFA. Tape end=triangle clasp. With wire,1.4x0.8mm. Usage: LT5, LT11/LT12/LT16.

  • Nr 92 Order code 017860-5307

   Measuring tape, FRT 10m(L12m), tape only

   L=12m, hole part=12m, without wire. Tape end= triangle clasp. Usage: LT5, LT11/LT12/LT16.

  • Nr 92 Order code 017860-0007

   Meas. tape FRT 10m(total L 12m)+wire 14m

   L=12m,hole part=12m,with wire,1.6mm,14m. Tape end=triangle clasp,with wire,0.5mm. Usage: LT5, LT11/LT12/LT16.

  • Nr 92 Order code 017860-0008

   Meas. tape FRT 10m(L12m)+PFAcoatwire 16m

   L=12m,hole=12m,with wire,1.6mm,14m,PFA. Tape end=triangle clasp. With wire,1.4x0.8mm. Usage: LT5, LT11/LT12/LT16.

  • Nr 92 Order code 017860-5309

   Measuring tape, FRT 20m(L 22m),tape only

   L=22m, hole part=22m, without wire. Tape end= triangle clasp. Usage: LT5, LT11/LT12/LT16.

  • Nr 92 Order code 017860-0011

   Meas. tape FRT 20m (L 22m)+ wire 24m

   L=22m,hole part=22m,with wire,1.6mm,24m. Tape end=triangle clasp,with wire,0.5mm. Usage: LT5, LT11/LT12/LT16.

  • Nr 92 Order code 017860-0012

   Meas. tape FRT 20m(L22m)+PFAcoatwire 26m

   L=22m,hole=22m,with wire,1.6mm,24m,PFA. Tape end=triangle clasp. With wire,1.4x0.8mm. Usage: LT5, LT11/LT12/LT16.

  • Nr 92 Order code 017860-5310

   Measuring tape, FRT 30m(L 32m),tape only

   L=32m, hole part=32m, without wire. Tape end= triangle clasp. Usage: LT5, LT11/LT12/LT16.

  • Nr 92 Order code 017860-0013

   Meas. tape FRT 30m(total L 32m)+wire 34m

   L=32m,hole part=32m,with wire,1.6mm,34m. Tape end=triangle clasp,with wire,0.5mm. Usage: LT5, LT11/LT12/LT16.

  • Nr 92 Order code 017860-0014

   Meas. tape FRT 30m,1.6mm 316 PTFE coated

   L=32m,hole=32m,with wire,1.6mm,34m,PFA. Tape end=triangle clasp. With wire,1.4x0.8mm. Usage: LT5, LT11/LT12/LT16.

  • Nr 92 Order code 017860-0210

   Universal joint

   Usage: LT5, LT11/LT12/LT14/LT16, LT1112/LT1122/1212/LT1222.

  • Nr 92 Order code 017860-0211

   Triangle joint

   Verwendung: LT5, LT11/LT12/LT14/LT16, LT1112/LT1122/1212/LT1222.

 • 81
  • Nr 81 Order code 56004288

   Blind cover set, for rear cover

   D95x t1.5mm, bolt M10x16, washer packing. Material: SUS304. Usage: LT series.

 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
  • Nr 86 Order code 017860-0106

   Conster drum large, plastic,LT5LP, 11/12

   Drum, Bakelite, with bolt, M6-16. Screw, M4x12, Nut, M4. Usage: LT5, LT11/LT12/LT14/LT16, LT1112/LT1122/1212/LT1222.

 • 87
  • Nr 87 Order code 017860-0107

   Conster drum small, metal, 20m

   Drum, aluminum casting. Usage: LT5, LT11/LT12/LT14/LT16, LT1112/LT1122/1212/LT1222.

  • Nr 87 Order code 017860-0108

   Conster drum small, metal, 30m

   Drum, aluminum casting. Usage: LT5, LT11/LT12/LT14/LT16.

 • 89
 • 90
  • Nr 90 Order code 56004503

   Tape guide, SUS spring type, standard

   With screw, washer. Usage: LT5, LT11/LT12/LT14/LT16, LT31/LT32/LT34/LT36, LT1112/LT1122/LT1212/LT1222.

 • 91
 • 84
  • Nr 84 Order code 017860-0319

   O-ring, PTFE, small

   Size: G4-10005. Material: PTFE. Part: magnet coupling. Usage: LT5, LT14/LT16, LT34/LT36.

 • 85
  • Nr 85 Order code 017860-0320

   O-ring, PTFE, large

   Size: G4-10006. Material: PTFE. Part: magnet coupling. Usage: LT5, LT14/LT16, LT34/LT36.

 • 88
 • 89
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 97
 • 98
 • 99
 • 102
  • Nr 102 Order code 017871-1232

   Coupling, male,for gauge head, MP/HP

   Gauge head side,male pin type,Alu plate without female coupling for transmitter with washer M4 SUS304,nut M4 SUS304. Usage: LT5, LT14/LT16, LT34/LT36.

 • 103
 • 104
 • Sản phẩm mới

  • Sản phẩm đơn giản

  • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

  Công nghệ vượt trội

  Đơn giản

  • Sản phẩm tiêu chuẩn

  • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

  Công nghệ vượt trội

  Đơn giản

  • Sản phẩm cao cấp

  • Chức năng cao và tiện lợi

  Công nghệ vượt trội

  Đơn giản

  • Sản phẩm chuyên dụng

  • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

  Công nghệ vượt trội

  Đơn giản

  Có thể thay đổi

  Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

  Lựa chọn Fundamental

  Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

  Công nghệ vượt trội
  Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

  Lựa chọn Lean

  Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

  Công nghệ vượt trội
  Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

  Lựa chọn Extended

  Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

  Công nghệ vượt trội
  Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

  Lựa chọn Xpert

  Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

  Công nghệ vượt trội
  Đơn giản

  Có thể thay đổi

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn