Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Float Gauge LTC2230

Product picture of: Float Gauge LTC2230

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Servo / Float Tank Gauging

 • Characteristic / Application

  Level measurement for small-sized
  and underground tanks, indicator
  facing 45° upwards

 • Specialities

  Mechanical display

 • Accuracy

  ±30mm(1=1g/ml)

  (±1.18")

 • Ambient temperature

  -20 °C ... 60 °C

  (-4 °F ... 140 °F)

 • Process temperature

  -200°C ... 200°C

  (-328°F ... 392°F)

 • Process pressure absolute / max. overpressure limit

  1 bar abs...1.2 bar abs

  15 psi... 17 psi

 • Main wetted parts

  SS400

 • Process connection

  Flange, JIS, ASME

 • Max. measurement distance

  10m (33ft)

 • Options

  Transmitter

 • Application limits

  Measuring liquid density: 0.5 - 2.0 g/cm3

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
 • Sản phẩm mới

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn