Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Deltabar S PMD235

Product picture of: Deltabar S PMD235

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Differential pressure

 • Characteristic / Application

  Digital differential pressure transmitter with metal measuring diaphragm
  Safety by function monitoring, modular transmitter design

 • Supply / Communication

  4...20mA / HART:
  11,5...45V DC
  Ex: 11,5...30V DC
  PROFIBUS PA /
  FOUNDATION Fieldbus:
  9...32V DC
  Ex: 9...24V DC

 • Accuracy

  0,1%
  "PLATINUM" 0,05%

 • Long term stability

  0,1% of URL/year
  0,25% of URL/5 years

 • Ambient temperature

  -40°C...85°C

 • Process temperature

  -40°C...120°C

 • Process pressure absolute / max. overpressure limit

  420bar

 • Pressure measuring range

  10mbar...40bar

 • Main wetted parts

  Alloy C
  316L
  Monel
  Tantal

 • Process connection

  1/4-18NPT
  RC1/4"

 • Max. measurement distance

  400m H2O

 • Communication

  4 ... 20 mA
  HART
  PROFIBUS PA
  FOUNDATION Fieldbus

 • Certificates / Approvals

  ATEX
  FM
  CSA
  TIIS
  SIL
  NACE
  WHG/overspill protection
  EN10204-3.1

 • Options

  digital display
  SS- or Aluminumhousing

 • Successor

  PMD75

 • Application limits

  Changing density

 • Measuring principle

  Differential pressure

 • Product headline

  Digital differential pressure transmitter with metal measuring diaphragm
  Safety by function monitoring, modular transmitter design

 • Max. measurement error

  0,1%
  "PLATINUM" 0,05%

 • Max. process pressure

  max. 420bar
  (max. 6.091 psi)

 • Medium temperature range

  Temperature gradient from pressure piping

 • Display/Operation

  Option

 • Outputs

  HART
  PROFIBUS PA
  FOUNDATION Fieldbus

 • Digital communication

  HART
  PROFIBUS PA
  Fondation Fieldbus

 • Hazardous area approvals

  ATEX
  FM
  CSA
  TIIS

 • Measuring principle

  Differential pressure

 • Product headline

  Digital differential pressure transmitter with metal measuring diaphragm
  Safety by function monitoring, modular transmitter design

 • Max. measurement error

  0,1%
  "PLATINUM" 0,05%

 • Max. process pressure

  max. 420bar
  (max. 6.091 psi)

 • Medium temperature range

  Temperature gradient from pressure piping

 • Display/Operation

  Option

 • Outputs

  4 ... 20mA
  HART
  PROFIBUS PA
  FOUNDATION Fieldbus

 • Digital communication

  HART
  PROFIBUS PA
  Fondation Fieldbus

 • Hazardous area approvals

  ATEX
  FM
  CSA
  TIIS

 • Measuring principle

  Differential pressure

 • Product headline

  Digital differential pressure transmitter with metal measuring diaphragm
  Safety by function monitoring, modular transmitter design

 • Max. measurement error

  0,1%
  "PLATINUM" 0,05%

 • Max. process pressure

  max. 420bar
  (max. 6.091 psi)

 • Medium temperature range

  Temperature gradient from pressure piping

 • Display/Operation

  Option

 • Outputs

  4 ... 20mA
  HART
  PROFIBUS PA
  FOUNDATION Fieldbus

 • Digital communication

  HART
  PROFIBUS PA
  Fondation Fieldbus

 • Hazardous area approvals

  ATEX
  FM
  CSA
  TIIS

 • Measuring principle

  Differential pressure

 • Characteristic

  Digital differential pressure transmitter with metal measuring diaphragm
  Safety by function monitoring, modular transmitter design

 • Supply voltage

  4...20mA / HART:
  11,5...45V DC
  Ex: 11,5...30V DC
  PROFIBUS PA /
  FOUNDATION Fieldbus:
  9...32V DC
  Ex: 9...24V DC

 • Reference Accuracy

  0,1%
  "PLATINUM" 0,05%

 • Long term stability

  0,1% of URL/year
  0,25% of URL/5 years

 • Process temperature

  -40°C...120°C

 • Ambient temperature

  -40°C...85°C

 • Measuring cell

  10mbar...40bar

 • Max. Turn down

  max. 100:1

 • Max. overpressure limit

  420bar

 • Process connection

  1/4-18NPT
  RC1/4"

 • Communication

  4 ... 20mA
  HART
  PROFIBUS PA
  FOUNDATION Fieldbus

 • Certificates / Approvals

  ATEX
  FM
  CSA
  TIIS
  SIL
  NACE
  WHG/overspill protection
  EN10204-3.1

 • Successor

  PMD75

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
 • Sản phẩm cũ

 • Sản phẩm mới

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn