Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Coating Sheath TA730

Chọn nhanh

Chọn theo đề xuất của chúng tôi
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể

In PTFE, PVDF, Tantalum or Titanium for
thermowells TW13, TR13 and TC13
according to DIN Form F.
Formula for calculating the total
length:
Titanium or Tantalum:
TL = U + 3mm (0.12in)
PTFE:
TL = U + 15mm (0.6in)
PVDF:
TL = U + 18mm (0.71in)

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn