Coating Sheath TA730

Product picture of: TA730

In PTFE, PVDF, Titanium and Tantalum
for thermowells TW13, TR13 and TC13
according to DIN Form F.
PTFE, PVDF calculat.formula TL=L+15mm.
Titanium/Tantalum calculation formula
TL = L+1mm.
L = thermowell immersion length.

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn