RTD Insert TET300

Product picture of:  TET300

Replaceable Insert (MgO).
Connection to EEx d head with NPT1/2.
Diameter: D=6mm.

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn