Display for head transmitter TID10

Product picture of: TID10

to plug on.
Dot-Matrix measured value display.
12 DIP-switches buttom side.
Settings:
FF: Simulation, Write Lock.
PA: Bus address, Write Lock.
Compatible: TMT85, TMT84, TMT82.

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn