Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Tích hợp & Truyền thông kỹ thuật số

Tích hợp liền mạch các thiết bị đo lường tại hiện trường của chúng tôi vào các hệ thống tự động của nhiều nhà sản xuất.

Chúng tôi là đơn vị tiên phong trong công nghệ fieldbus và hoạt động tích cực trong nhiều tổ chức công nghệ và ủy ban tiêu chuẩn hóa khác nhau. Chúng tôi không ngừng nỗ lực nhằm đơn giản hóa các công nghệ, giúp Khách Hàng có thể nhận được những lợi ích tối ưu từ những công nghệ đó.
Chúng tôi hỗ trợ việc tích hợp liền mạch các thiết bị đo lường tại hiện trường vào các hệ thống tự động của nhiều nhà sản xuất. Điều này đảm bảo cho Khách Hàng sự tự do lựa chọn và chức năng tốt nhất với chi phí tối ưu.

Chúng tôi hỗ trợ việc tích hợp liền mạch các thiết bị đo lường tại hiện trường vào các hệ thống tự động của nhiều nhà sản xuất. © Endress+Hauser

Chúng tôi hỗ trợ việc tích hợp liền mạch các thiết bị đo lường tại hiện trường vào các hệ thống tự động của nhiều nhà sản xuất và tiến hành thử nghiệm thiết bị hiện trường toàn diện trong một môi trường với nhiều nhà cung cấp.

Chúng tôi hỗ trợ việc tích hợp liền mạch các thiết bị đo lường tại hiện trường vào các hệ thống tự động của nhiều nhà sản xuất. © Endress+Hauser

Endress+Hauser cung cấp đầy đủ các thiết bị hiện trường và một loạt các dịch vụ hỗ trợ cho mọi vấn đề liên quan đến truyền thông kỹ thuật số.

Những đợt kiểm tra khả năng tương tác và tích hợp, trung tâm đào tạo về truyền thông kỹ thuật số. © Endress+Hauser

Trung tâm Nghiên cứu – Phát triển – Chế tạo và thử nghiệm fieldbus của chúng tôi được sử dụng để kiểm tra khả năng tương tác và tích hợp như một phòng thí nghiệm và trung tâm đào tạo được chứng nhận, cũng như để giải quyết các trường hợp kỹ thuật dịch vụ trên phạm vi quốc tế.

Các khóa đào tạo công nghệ tại trung tâm năng lực Nghiên cứu – Phát triển – Chế tạo và thử nghiệm fieldbus của chúng tôi. © Endress+Hauser

Tìm hiểu lý thuyết và thực hành tại chỗ về vận hành trên thực tế của các công nghệ fieldbus. Hãy trở thành một chuyên gia fieldbus thông qua một trong những khóa đào tạo được cấp chứng nhận của chúng tôi.

Đào tạo công nghệ - chuyển giao tri thức về mọi khía cạnh của truyền thông kỹ thuật số. © Endress+Hauser

Các khóa đào tạo công nghệ tại trung tâm Nghiên cứu – Phát triển – Chế tạo và thử nghiệm fieldbus của chúng tôi. Chuyển giao tri thức về mọi khía cạnh của truyền thông kỹ thuật số.

Đào tạo công nghệ - chuyển giao tri thức về mọi khía cạnh của truyền thông kỹ thuật số. ©Endress+Hauser

Tìm hiểu lý thuyết và thực hành tại chỗ về vận hành trên thực tế của các công nghệ fieldbus. Hãy trở thành một chuyên gia fieldbus thông qua một trong những khóa đào tạo được cấp chứng nhận của chúng tôi.

Lợi ích

  • Thành viên tích cực của nhiều tổ chức công nghệ và ủy ban tiêu chuẩn hóa khác nhau

  • Trung tâm Nghiên cứu–Phát triển–Chế tạo và thử nghiệm fieldbus vượt trội, được trang bị đầy đủ của chúng tôi đã được PROFIBUS International (PI) công nhận là Trung tâm Nghiên cứu–Phát triển–Chế tạo quốc tế PROFIBUS thuộc Tập đoàn FDT, một trong những phòng thí nghiệm kiểm tra đầu tiên trên thế giới được chứng nhận DTM

  • Hỗ trợ các tiêu chuẩn mở HART, WirelessHART, PROFIBUS, FOUNDATION fieldbus, Industrial Ethernet cũng như FDT

  • Kiểm tra thiết bị tại hiện trường trong môi trường độc lập với nhà cung cấp.

  • Đào tạo về công nghệ truyền thông kỹ thuật số tại Endress+Hauser hoặc tại hiện trường

Trung tâm Nghiên cứu – Phát triển – Chế tạo và thử nghiệm fieldbus toàn diện của chúng tôi được sử dụng để kiểm tra khả năng tương tác và tích hợp như một phòng thí nghiệm và trung tâm đào tạo được chứng nhận, cũng như để giải quyết các trường hợp kỹ thuật dịch vụ trên phạm vi quốc tế.

Chúng tôi tập trung vào các tiêu chuẩn HART, WirelessHART, PROFIBUS, FOUNDATION fieldbus, Industrial Ethernet và FDT.

Chúng tôi ủng hộ các tiêu chuẩn mở và các giải pháp độc lập với nhà sản xuất, chủ động tham gia vào việc định chuẩn, đào tạo, chứng nhận và áp dụng các tiêu chuẩn và giải pháp đó.

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn