Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Prowirl 73W

Vortex flowmeter - Proline Prowirl 73W ©Endress+Hauser

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Vortex

 • Product headline

  Space saving volume flow meter for measurement of standard liquid / gas / steam applications
  Flow, temperature probe and flow computer in one device

 • Nominal diameter range

  DN 15...150
  1/2"...6"

 • Max. measurement error

  +/-0.75% vol. fl.typically +/- 1% mass fl.

 • Measuring range

  0.16...625m3/h

 • Max. process pressure

  PN10...40
  CL 150...300
  JIS 10...20K

 • Medium temperature range

  -200...+400°C
  (-330 to +750°F)
  up to +450°C / 842°F on request

 • Degree of protection

  IP 67
  NEMA 4x

 • Display/Operation

  Two line liquid
  crystal display
  Push buttons
  Quick Setup

 • Outputs

  4...20mA
  Pulse
  Frequency
  Status
  PFM

 • Inputs

  pressure input using PROFIBUS PA, HART
  or FOUNDATION Fieldbus

 • Digital communication

  HART
  PROFIBUS PA
  FOUNDATION Fieldbus

 • Hazardous area approvals

  ATEX
  FM
  CSA
  TIIS
  NEPSI/IEC on request

 • Measuring principle

  Vortex

 • Product headline

  Space saving volume flow meter for measurement of standard liquid / gas / steam applications
  Flow, temperature probe and flow computer in one device

 • Nominal diameter range

  DN 15...150
  1/2"...6"

 • Max. measurement error

  Volume flow: +/-1.0%
  Mass flow: +/-1.7%-2.3% (saturated steam)

 • Measuring range

  4.0...5'210m3/h

 • Max. process pressure

  PN10...40
  CL 150...300
  JIS 10...20K

 • Medium temperature range

  -200...+400°C
  (-328...+752°F)
  up to +450°C / 842°F on request

 • Degree of protection

  IP 67
  NEMA 4x

 • Display/Operation

  Two line liquid
  crystal display
  Push buttons
  Quick Setup

 • Outputs

  4...20mA
  Pulse
  Frequency
  Status
  PFM

 • Inputs

  pressure input using PROFIBUS PA
  or FOUNDATION Fieldbus for superheated steam
  temperature input using HART for delta heat

 • Digital communication

  HART
  PROFIBUS PA
  FOUNDATION Fieldbus

 • Hazardous area approvals

  ATEX
  FM
  CSA
  TIIS
  NEPSI/IEC on request

 • Measuring principle

  Vortex

 • Product headline

  Space saving volume flow meter for measurement of standard liquid / gas / steam applications
  Flow, temperature probe and flow computer in one device

 • Nominal diameter range

  DN 15...150
  1/2"...6"

 • Max. measurement error

  Volume flow: +/-1.0%

 • Measuring range

  4.0...5'210m3/h

 • Max. process pressure

  PN10...40
  CL 150...300
  JIS 10...20K

 • Medium temperature range

  -200...+400°C
  (-328...+752°F)
  up to +450°C / +842°F on request

 • Degree of protection

  IP 67
  NEMA 4x

 • Display/Operation

  Two line liquid
  crystal display
  Push buttons
  Quick Setup

 • Outputs

  4...20mA
  Pulse
  Frequency
  Status
  PFM

 • Inputs

  pressure input using PROFIBUS PA
  or FOUNDATION Fieldbus

 • Digital communication

  HART
  PROFIBUS PA
  FOUNDATION Fieldbus

 • Hazardous area approvals

  ATEX
  FM
  CSA
  TIIS
  NEPSI/IEC on request

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
 • Sản phẩm mới

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn