Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Picture of Electromagnetic flowmeter Proline Promag L 400 / 5L4C for the water & wastewater industry

Proline Promag L 400
electromagnetic flowmeter

Flowmeter for the water and wastewater industry with a weight-optimized sensor

5L4C
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc
Filter spare parts
Filter accessories
Loại
Tìm kiếm
Tìm kiếm

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

  • Terminals

  Kit connection terminals, Promag 400(C)

  • Terminals
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  45
  71228789
  • Connection (electrical)

  Kit connec. board, D/L/W, remote,electr.

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  71228790
  • Connection (electrical)

  Kit connec. board, L/W, remote, sensor

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  44
  71228795
  • Electronic

  Electronic Promag 400 Index C

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  XPD0014-
  • Memory

  Kit T-DAT, 100/300/400/500/500 digital

  • Memory
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  39
  71185788
  • Electronic

  Electronic Promag 400 Index C update

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  XPD0040-
  • Display

  Display module,4-wire,400 Index C

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  50
  XPD0017-
  • Cover

  Kit cover, polycarbonate, 400(C), v1+v2

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71443262
  • Cover

  Kit cover, alu,Promag 400(C),500 digital

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71384170
  • Cover

  Kit cover, remote, Alu

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  24
  71228796
  • Cover

  Kit cover, remote, Alu

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  24
  71228796
  • Cover

  Kit cover plastic, remote, Promag L/W

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  24
  71188176
  • Sealing

  Kit 10 cover gasket, polycarbonate

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  71278077
  • Sealing

  Kit cover gasket, alu,400(C),500 digital

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  71278078
  • Sealing

  Kit cover gasket, plastic, Promag L/W

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  72
  71188179
  • Sealing

  Kit housing gasket, D/L/W,compact,400(C)

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  71
  71228793
  • Sealing

  Kit housing gaskets, remote, Alu

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  73
  71228798
  • Sealing

  Kit housing gaskets, remote, Alu

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  73
  71228798
  • Housing/housing accessories

  Kit housing parts, D/L/W, compact,400(C)

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  12
  71228794
  • Adapter housing/cable entry

  Kit 10 cable glands M20x1,5, D=6-12, FPM

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71236702
  • Adapter housing/cable entry

  Kit 10 cable glands M20x1,5, D=6-12, FPM

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71236702
  • Adapter housing/cable entry

  Kit 10 cable glands M20x1,5

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  17
  50096840
  • Adapter housing/cable entry

  Kit 10 ext. M20x1,5/G1/2", FVMQ

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71236703
  • Adapter housing/cable entry

  Kit 10 ext. M20x1,5/G1/2", FVMQ

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71236703
  • Adapter housing/cable entry

  Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  17
  50098041
  • Adapter housing/cable entry

  Kit 10 ext. M20x1,5/NPT1/2", FVMQ

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71236704
  • Adapter housing/cable entry

  Kit 10 ext. M20x1,5/NPT1/2", FVMQ

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71236704
  • Adapter housing/cable entry

  Kit 10 ext. M20x1.5/NPT 1/2" (plug PVC)

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  17
  50098042
  • Adapter housing/cable entry

  Kit 10 cable glands M20x1,5, D=6-12, FPM

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71236702
  • Adapter housing/cable entry

  Kit 10 cable glands M20x1,5, D=10-14,FPM

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71236705
  • Adapter housing/cable entry

  Kit 2 cable gland M20x1,5 reinf.Sensor

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  17
  71029350
  • Adapter housing/cable entry

  Kit 10 cable glands M20x1,5, D=6-12, FPM

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71236702
  • Adapter housing/cable entry

  Kit 10 cable glands M20x1,5, D=6-12, FPM

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71236702
  • Adapter housing/cable entry

  Kit plug M20x1,5/M12x1, EtherNet, FVMQ

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71236706
  • Adapter housing/cable entry

  Kit plug M20x1,5/M12x1, EtherNet, FVMQ

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71236706
  • Adapter housing/cable entry

  Kit 10 cable glands M20x1,5, D=10-14,FPM

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71236705
  • Adapter housing/cable entry

  Kit plug M20x1,5/M12x1, EtherNet, FVMQ

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71236706
  • Adapter housing/cable entry

  Kit plug M20x1,5/M12x1, EtherNet, FVMQ

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71236706
  • Adapter housing/cable entry

  Kit 10 ext. M20x1,5/G1/2", FVMQ

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71236703
  • Adapter housing/cable entry

  Kit 10 ext. M20x1,5/G1/2", FVMQ

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71236703
  • Adapter housing/cable entry

  Kit plug M20x1,5/M12x1, EtherNet, FVMQ

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71236706
  • Adapter housing/cable entry

  Kit plug M20x1,5/M12x1, EtherNet, FVMQ

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71236706
  • Adapter housing/cable entry

  Kit 10 ext. M20x1,5/NPT1/2", FVMQ

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71236704
  • Adapter housing/cable entry

  Kit 10 ext. M20x1,5/NPT1/2", FVMQ

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71236704
  • Adapter housing/cable entry

  Kit plug M20x1,5/M12x1, EtherNet, FVMQ

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71236706
  • Adapter housing/cable entry

  Kit plug M20x1,5/M12x1, EtherNet, FVMQ

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71236706
  • Adapter housing/cable entry

  Kit 10 ext. M20x1,5/NPT1/2", FVMQ

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71236704
  • Adapter housing/cable entry

  Kit 10 ext. M20x1,5/NPT1/2", FVMQ

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71236704
  • Housing/housing accessories

  Kit securing clamp, screw

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  13
  71276494
  • further parts

  Promag, cable remote version

  • further parts
  Mã đơn hàng
  DK5CA-
  • further parts

  Promag, grounding disc/protection disc

  • further parts
  Mã đơn hàng
  DK5GD-
  • further parts

  Promag L/W/P/S,E, grounding cable kit

  • further parts
  Mã đơn hàng
  DK5GC-
  • further parts

  Spare RFID TAG

  • further parts
  Mã đơn hàng
  XPRFID-

  Kit display protec., 400(C)/500 digital

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  82
  71228792

  Transmitter/Conversion Kit Promag 400

  Mã đơn hàng
  5X4CXX-

  Transmitter 400, mounting kit

  Mã đơn hàng
  DK5005-

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn