Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Proline Prowirl O 200 Vortex flowmeter

Proline Prowirl O 200
vortex flowmeter

Flowmeter optimized for requirements of high-pressure mating pipes

7O2C
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc
Filter spare parts
Filter accessories
Loại
Tìm kiếm
Tìm kiếm

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

  • I/O module

  I/O module Flow, 2-wr. 2x4-20mA,HART, Ex

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71108602
  • I/O module

  I/O module, 2-wire, PA/FF, PFS, Ex, V2

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71164940
  • Electronic

  Kit pre-amplifier, Prowirl 200

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  36
  71222996
  • further parts

  Overvoltage protection (OVP10),1-Channel

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71128617
  • further parts

  Overvoltage protection (OVP20),2-Channel

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71128619
  • further parts

  Remote display FHX50 please order with separate order structure.

  • further parts
  • further parts

  Transmitter electronics FHX50

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71197334
  • further parts

  M12-female plug connector, VA

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71296840
  • Electronic

  Electronic, Prowirl 200 Index C

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  XPD0043-
  • further parts

  Cable FHX50, 5m

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71206552
  • further parts

  Cable FHX50, 10m

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71206554
  • I/O module

  I/O module, 2-wire, 4-20mA, HART, Ex

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  XPD0015-
  • further parts

  Cable FHX50, 20m

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71206555
  • I/O module

  I/O module, 2-wire, 4-20mA,HART, PFS, Ex

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  XPD0016-
  • further parts

  Cable FHX50, 30m

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71206556
  • I/O module

  I/O,2-wire,4-20mA,HART,PFS,4-20mA input

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  XPD0018-
  • Cable/cable accessories

  Kit cable harness, PW200, compact,remote

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  46
  71222998
  • Cable/cable accessories

  Kit cable harness, PW200, compact,remote

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  46
  71222998
  • Cable/cable accessories

  Kit cable harness, PW200, remote,electr.

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  47
  71377445
  • Connection (electrical)

  Kit connection board, remote, electronic

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  43
  71223001
  • Connection (electrical)

  Kit connection board, remote, sensor

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  44
  71223003
  • Display

  Display module, SD02, push buttons

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  XPD0024-
  • Connection (electrical)

  Kit connection board, remote, electronic

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  48
  71377446
  • Display

  Display module, SD03, Touch Control

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  XPD0025-
  • Connection (electrical)

  Kit connection board, remote, sensor

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  49
  71377447
  • Terminals

  Terminal set 2-wire, I/O module

  • Terminals
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  37
  71110280
  • Cover

  Cover GT18 316L, HNBR

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71110281
  • Cover

  Cover GT18 316L, sight glass, HNBR

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71110282
  • Cover

  Cover GT18 316L, terminal Ex, HNBR

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  71110291
  • Cover

  Cover GT18 316L, terminal Ex d, HNBR

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  71110284
  • Cover

  Cover GT18 316L, Terminal, OVP, HNBR

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  71185516
  • Cover

  Cover GT20 Alu, HNBR

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71110299
  • Cover

  Cover GT20 Alu, sight glass, HNBR

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71110297
  • Cover

  Cover GT20 Alu, Terminal Ex, HNBR

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  71110301
  • Cover

  Cover GT20 Alu, Terminal Ex d, HNBR

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  71110302
  • Cover

  Cover GT20 Alu, Terminal, OVP, HNBR

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  71185517
  • Cover

  Kit cover, Alu, remote, sensor

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  24
  71223005
  • Cover

  Kit cover,Alu,remote,sensor, -50°C/-58°F

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  24
  71223006
  • Cover

  Kit cover, 316L, remote, sensor

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  24
  71223009
  • Cover

  Kit cover,316L,remote,sensor,-50°C/-58°F

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  24
  71223011
  • Sealing

  Sealing set GT18/GT19/GT20, EPDM, HNBR

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  65
  71110303
  • Sealing

  Kit gaskets housing, remote, sensor

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  73
  71223053
  • Sealing

  Kit gaskets housing,remote,sensor, -50°C

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  73
  71223054
  • Filter

  Housing filter 316L, GT18, 1 set

  • Filter
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  19
  71115174
  • Filter

  Housing filter Brass/Ni GT19/20, 1 set

  • Filter
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  19
  71115175
  • Housing/housing accessories

  Set housing securing clamps

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  17
  71115176
  • Cable/cable accessories

  Kit cable, PW200, remote, 5m, bl, M12

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  61
  71223055
  • Cable/cable accessories

  Kit cable, PW200, remote, 5m, bk, M12

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  61
  71223056
  • Cable/cable accessories

  Kit cable, PW200, remote, 10m, bl, M12

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  61
  71223057
  • Cable/cable accessories

  Kit cable, PW200, remote, 10m, bk, M12

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  61
  71223058
  • Cable/cable accessories

  Kit cable, PW200, remote, 20m, bl, M12

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  61
  71223059
  • Cable/cable accessories

  Kit cable, PW200, remote, 20m, bk, M12

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  61
  71223060
  • Cable/cable accessories

  Kit cable, PW200, remote, 30m, bl, M12

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  61
  71223061
  • Cable/cable accessories

  Kit cable, PW200, remote, 30m, bk, M12

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  61
  71223062
  • Cable/cable accessories

  Kit cable, PW200, remote, 5m, bl

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  61
  71223063
  • Cable/cable accessories

  Kit cable, PW200, remote, 5m, bk

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  61
  71223064
  • Cable/cable accessories

  Kit cable, PW200, remote, 10m, bl

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  61
  71223065
  • Cable/cable accessories

  Kit cable, PW200, remote, 10m, bk

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  61
  71223067
  • Cable/cable accessories

  Kit cable, PW200, remote, 20m, bl

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  61
  71223068
  • Cable/cable accessories

  Kit cable, PW200, remote, 20m, bk

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  61
  71223069
  • Cable/cable accessories

  Kit cable, PW200, remote, 30m, bl

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  61
  71223070
  • Cable/cable accessories

  Kit cable, PW200, remote, 30m, bk

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  61
  71223071
  • Cable/cable accessories

  Kit cable, PW200, remote, 5m, bl

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  61
  71223063
  • Cable/cable accessories

  Kit cable, PW200, remote, 5m, bk

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  61
  71223064
  • Cable/cable accessories

  Kit cable, PW200, remote, 10m, bl

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  61
  71223065
  • Cable/cable accessories

  Kit cable, PW200, remote, 10m, bk

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  61
  71223067
  • Cable/cable accessories

  Kit cable, PW200, remote, 20m, bl

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  61
  71223068
  • Cable/cable accessories

  Kit cable, PW200, remote, 20m, bk

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  61
  71223069
  • Cable/cable accessories

  Kit cable, PW200, remote, 30m, bl

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  61
  71223070
  • Cable/cable accessories

  Kit cable, PW200, remote, 30m, bk

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  61
  71223071
  • Cable/cable accessories

  Kit cable, PW200, remote, 5m, bl

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  61
  71223063
  • Cable/cable accessories

  Kit cable, PW200, remote, 5m, bk

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  61
  71223064
  • Cable/cable accessories

  Kit cable, PW200, remote, 10m, bl

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  61
  71223065
  • Cable/cable accessories

  Kit cable, PW200, remote, 10m, bk

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  61
  71223067
  • Cable/cable accessories

  Kit cable, PW200, remote, 20m, bl

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  61
  71223068
  • Cable/cable accessories

  Kit cable, PW200, remote, 20m, bk

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  61
  71223069
  • Cable/cable accessories

  Kit cable, PW200, remote, 30m, bl

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  61
  71223070
  • Cable/cable accessories

  Kit cable, PW200, remote, 30m, bk

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  61
  71223071
  • Cable/cable accessories

  Kit cable,PW200, remote,armoured,10m, bk

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  61
  71223073
  • Cable/cable accessories

  Kit cable,PW200, remote,armoured,20m, bk

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  61
  71223074
  • Cable/cable accessories

  Kit cable,PW200, remote,armoured,30m, bk

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  61
  71223075
  • Cable/cable accessories

  Kit cable, PW200 Index C, remote 5m

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  61
  71478281
  • Cable/cable accessories

  Kit cable, PW200 Index C, remote 10m

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  61
  71377465
  • Cable/cable accessories

  Kit cable, PW200 Index C, remote 30m

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  61
  71377466
  • further parts

  Spare RFID TAG

  • further parts
  Mã đơn hàng
  XPRFID-

  Weather prot. cover GT18/GT19/GT20, 316L

  Mã đơn hàng
  71162242

  Transmitter Prowirl 200, 7X2CXX

  Mã đơn hàng
  7X2CXX-