The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Conductive
Point level detection
Pump Protection FTW360

Compact flush-mounted probe

  • Pump Protection FTW360 ©Endress+Hauser

The FTW360 is made for detection of liquids on the suction side of a pump for dry run protection. It operates in all conductive liquids, sludges and pastes that do not form an insulated build-up on the wall of the piping (e.g. oil film). The unit is also suitable for minimum or maximum detection in tanks.

Lợi ích

  • Simple and reliable solution also for adhesive or viscous products

  • Cost-effective probe for conductive liquids

  • Universal electronics for AC and DC voltages

Phạm vi ứng dụng

For detection of liquids on the suction side of a pump for dry run protection. For conductive liquids, sludges and pastes that do not form an insulated build-up on the wall of the piping (e.g. oil film). For minimum or maximum detection in tanks.

  • Process connection: Thread

  • Sensor length: Flush-mounted

  • Temperature: -20 to +100°C (-4 to +212°F), CIP to 130°C, for ½ h

  • Pressure: -1 to 10bar (-14.5 to 145psi)

Tín năng và thông số kỹ thuật

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Sản phẩm cũ / sản phẩm mới

Người tiền nhiệm: T10805, T12824, T6256

Người kế nhiệm: Liquipoint FTW33

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Thông tin liên quan

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn