Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Pump Protection FTW360

Pump Protection FTW360 - Conductive point level detection ©Endress+Hauser

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Conductive

 • Characteristic / Application

  Compact limit switch for pump protection,
  Active build-up compensation,
  Flush mounting

 • Specialities

  CIP suiteable

 • Supply / Communication

  21V ... 253V AC
  20V ... 200V DC

 • Ambient temperature

  -20 °C ... 60 °C
  (-4 °F ... 140 °F)

 • Process temperature

  -20 °C ... 100 °C
  (-4 °F ... 212 °F)

 • Process pressure absolute / max. overpressure limit

  Vacuum ... 10 bar
  (Vacuum ... 145 psi)

 • Min. conductivity of medium

  10 µS/cm

 • Main wetted parts

  1.4571, PTFE

 • Process connection

  G3/4

 • Communication

  Relay

 • Application limits

  Observe minimum medium conductivity

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
 • Sản phẩm cũ

 • Sản phẩm mới

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn