Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Capacitance
Point level detection
Nivector FTC968

Nivector FTC968 ©Endress+Hauser
Nivector FTC968 ©Endress+Hauser
Nivector FTC968 ©Endress+Hauser
Nivector FTC968 ©Endress+Hauser

For all types of powdered and fine-grained solids

Nivector FTC968 is a simple and cost-effective probe for point level detection in bulk solids in silos containing free-flowing powders or fine-grained solids. Its flush-mounted construction and materials make it suitable for use in the food industry.

 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Chọn nhanh

Chọn theo đề xuất của chúng tôi
 • <%label%>
 • <%feature%>
 • Process Connection
 • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể
 • Lợi ích

  • Simple mounting and commissioning without calibration

  • Mechanical safety, cost-efficiency and long operating life due to no wearing parts

  • Reliable operation due to high immunity to electromagnetic interference and voltage peaks

  • Simple control thanks to the...

 • Phạm vi ứng dụng

  For point level detection in silos containing free-flowing powders or fine-grained solids (max. particle size 10mm), also for use with foodstuffs. Nivector FTC 968 is designed for use in
  dust-explosion hazardous areas.
  Typical applications: Plastic...

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn