The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Conductive
Point level detection
One rod probe 11371

Point level detection of conductive liquids in the food industry

  • Probe 11371 ©Endress+Hauser

The 11371 is used as point level detection in vessels with liquid foodstuffs, e.g. milk, beer, fruit juice. Corrosion-resistant materials for rod and insulation and the capability of CIP/SIP make it perfectly fit for the food industry.

Lợi ích

  • Reliable measurement due to corrosion-resistant materials for rod and insulation (can be used with aggressive materials)

  • Safe hygienic processes thanks to CIP/SIP ability of the probe (no special cleaning procedures required)

  • Variable process connections for various applications

  • Probe can be shortened as required

Phạm vi ứng dụng

Conductive point level detection in vessels with liquid foodstuffs, e.g. milk, beer, fruit juice.

  • Process connections: Threads and flanges

  • Measuring range: 50 to 2,000mm (1.9 to 78.7")

  • Temperature: -10 to 100°C (14 to 212°F)

  • Pressure: -1 to +10bar (-15 to +145psi)

  • Components: Transmitter FTW325

Tín năng và thông số kỹ thuật

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Sản phẩm cũ / sản phẩm mới

Người tiền nhiệm: 11370

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Thông tin liên quan

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn