Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Soliwave FQR56 - Microwave barrier emitter

Microwave barrier emitter
Soliwave FQR56

Emitter for non-contact point level detection in bulk solids

FQR56
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc
Filter spare parts
Filter accessories
Loại
Tìm kiếm
Tìm kiếm

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

  • further parts

  Electronic insert Q-AAA, FQR56

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71125417
  • further parts

  Electronic insert Q-AAE, FQR56

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71125418
  • further parts

  Electronic insert Q-BAA, FQR56

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71125419
  • further parts

  Electronic insert Q-BAE, FQR56

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71125420
  • further parts

  Electronic insert Q-IAA, FQR56

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71125421
  • further parts

  Electronic insert Q-IAE, FQR56

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71125422
  • further parts

  Electronic insert Q-CAA, FQR56

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71258291
  • further parts

  Electronic insert Q-CAE, FQR56

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71258311
  • further parts

  Electronic insert Q-CBA, FQR56

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71258313
  • further parts

  Electronic insert Q-CBE, FQR56

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71258314
  • further parts

  Electronic insert Q-AAA, FQR56 (F34)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71324242
  • further parts

  Electronic insert Q-AAE, FQR56 (F34)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71324243
  • further parts

  Electronic insert Q-BAA, FQR56 (F34)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71324246
  • further parts

  Electronic insert Q-BAE, FQR56 (F34)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71324247
  • further parts

  Electronic insert Q-IAA, FQR56 (F34)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71324250
  • further parts

  Electronic insert Q-IAE, FQR56 (F34)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71324252
  • further parts

  Sightglass disc DN100, 25bar, 200oC

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71209097
  • further parts

  Sightglass disc DN80, 25bar, 200oC

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71209100
  • further parts

  Sightglass disc DN50, 25bar, 200oC

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71209101
  • further parts

  Sightglass disc DN100, 10bar, 200oC

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71209107
  • further parts

  Sightglass disc DN80, 10bar, 200oC

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71209111
  • further parts

  Sightglass disc DN50, 10bar, 200oC

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71209114
  • further parts

  Sightglass disc DN100, 200oC

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71209115
  • further parts

  Sightglass disc DN80, 200oC

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71209116
  • further parts

  Sightglass disc DN50, 200oC

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71209118
  • further parts

  Sightglass disc DN100, 6bar, 200oC

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71209119
  • further parts

  Sightglass disc DN80, 6bar, 200oC

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71209121
  • further parts

  Sightglass disc DN50, 6bar, 200oC

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71209122

  HT-adapter R1-1/2 + Rp1-1/2, 316Ti

  Mã đơn hàng
  71113441

  HT-adapter NPT1-1/2, 316Ti

  Mã đơn hàng
  71113449

  Extension 225mm, HT-adapter R1-1/2 +

  Mã đơn hàng
  71113450

  Extension 325mm, HT-adapter R1-1/2 +

  Mã đơn hàng
  71113451

  Extension 525mm, HT-adapter R1-1/2 +

  Mã đơn hàng
  71113452

  Extension 225mm, HT-Adapter NPT1-1/2

  Mã đơn hàng
  71113453

  Extension 325mm, HT-adapter NPT1-1/2

  Mã đơn hàng
  71113454

  Extension 525mm, HT-adapter NPT1-1/2

  Mã đơn hàng
  71113455

  Mounting bracket FQR5x/FDR5x, Aluminium

  Mã đơn hàng
  52017501

  Mounting bracket FQR5x/FDR5x, Plastics

  Mã đơn hàng
  52017502

  Flange DN40 PN6, Rp1-1/2, Alu

  Mã đơn hàng
  71006345

  Flange 1-1/2" 150lbs, NPT1-1/2, Alu

  Mã đơn hàng
  71006346

  Flange DN40 PN40, Rp1-1/2, 316Ti

  Mã đơn hàng
  71006348

  Flange 1-1/2" Cl.150, NPT1-1/2, 316Ti

  Mã đơn hàng
  71006349

  Flange DN50 PN16, Rp1-1/2, 316Ti

  Mã đơn hàng
  71006350

  Flange NPS 2" Cl.150, NPT1-1/2, 316Ti

  Mã đơn hàng
  71006351

  Flange DN100 PN16, Rp1-1/2, 316Ti

  Mã đơn hàng
  71006352

  Flange NPS 4" CL.150, NPT1-1/2, 316Ti

  Mã đơn hàng
  71006353

  Welded fitting DN50, 200oC

  Mã đơn hàng
  71026443

  Welded fitting DN80, 200oC

  Mã đơn hàng
  71026444

  Welded fitting DN100, 200oC

  Mã đơn hàng
  71026445

  Welded fitting DN50, 10bar, 200oC

  Mã đơn hàng
  71026446

  Welded fitting DN80, 10bar, 200oC

  Mã đơn hàng
  71026447

  Welded fitting DN100, 10bar, 200oC

  Mã đơn hàng
  71026448

  Flanged fitting DIN/EN DN50, 25bar,200oC

  Mã đơn hàng
  71026449

  Flanged fitting DIN/EN DN80, 25bar,200oC

  Mã đơn hàng
  71026450

  Flanged fitting DIN/EN DN100,25bar,200oC

  Mã đơn hàng
  71026451

  Flange DN40 PN40, Rp1-1/2, 316Ti, 3.1

  Mã đơn hàng
  71108383

  Flange 1-1/2" Cl.150,NPT1-1/2,316Ti,3.1

  Mã đơn hàng
  71108387

  Flange DN50 PN16, Rp1-1/2, 316Ti, 3.1

  Mã đơn hàng
  71108388

  Flange 2" Cl.150, NPT1-1/2,316Ti, 3.1

  Mã đơn hàng
  71108389

  Flange DN100 PN16, Rp1-1/2, 316Ti, 3.1

  Mã đơn hàng
  71108390

  Flange 4" Cl.150, NPT1-1/2,316Ti, 3.1

  Mã đơn hàng
  71108391

  Protection cover F16 housing

  Mã đơn hàng
  71127760

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn