The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Source container QG2000

  • Source Container QG2000 - Radiometric measurement ©Endress+Hauser

Tín năng và thông số kỹ thuật

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Sản phẩm cũ / sản phẩm mới

Người tiền nhiệm: QG200

Người kế nhiệm: Source container FQG66

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn