The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Tank gauging
Digital Transmitter TMD1

For remote calibration of a tank

  • Tank gauging - Digital Transmitter TMD1 ©Endress+Hauser

TMD1 is used in combination with field level gauge, the LT series for remote calibration of a tank. TMD1 communicates via various protocols such as V1, BCD, Sakura to transmit level, temperature and alarm.

Lợi ích

  • Calibration and adjustment for transmission output can be done by HHT (handheld terminal) after the installation of the transmitter

  • Modules for remote transmission output, temperature A/D conversion, level alarm and output for external instrument operation, etc., are available

  • HART temperature sensor can be connected via HART communication

  • It can be connected to existing or newly-mounted tank gauges of ours just by installing the modules

Phạm vi ứng dụng

Ambient temperature, weather proof type: -20 to +60°C (-4 to +140°F), flameproof type: -10 to +40°C (14 to +140°F)

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Thông tin liên quan

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn