The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Conductivity assembly
Dipfit CLA140

Immersion assembly for the chemical and the pulp & paper industry

  • Conductivity assembly
Dipfit CLA140 ©Endress+Hauser

The Dipfit CLA140 immersion assembly is designed for all demanding applications where aggressive media is involved. With its flange connection and sealing concept, Dipfit sits safely in the process even at high temperatures and pressures. Equipped with an easy-to-use bayonet lock, the assembly streamlines sensor installation and maintenance.

Lợi ích

  • Easy installation and removal of sensor thanks to bayonet lock mounting

  • Robust design withstands aggressive media, high pressures and temperatures

  • Reduced condensation of water due to breathable Goretex® filter

  • Flexible connection to the process by means of various flanges (DIN, ANSI, JIS)

  • Immersion depth from 500 to 2500mm available

Phạm vi ứng dụng

Dipfit CLA140 is an immersion assembly for conductivity sensors in:

  • Chemicals

  • Pulp & paper

Dipfit CLA140 is suitable for:

  • CLS50/CLS50D toroidal conductivity sensors

Tín năng và thông số kỹ thuật

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Sản phẩm cũ / sản phẩm mới

Người tiền nhiệm: CLA110

Câu chuyện thành công

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Tin tức

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn