The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Laboratory turbidity meter
Turbimax CUE23

Lab system for quality control and research in drinking and process water applications

 • Laboratory turbidity meter
Turbimax CUE23 ©Endress+Hauser

Turbimax CUE23 is a reliable turbidity meter for grab sample measurement compliant to EN ISO 7027. It offers verification of your online turbidity measurements and lab-based control of your processes. Operation is simple: fill the cuvette, insert it into the measuring chamber and get an instant reading. In addition, Turbimax CUE23 provides guided calibration according to predefined standards, helping to streamline maintenance.

Lợi ích

 • Easy verification of your entire process

 • Easy verification of your online measurement loops

 • Guided calibration according to predefined standards

Phạm vi ứng dụng

Turbimax CUE23 is a laboratory turbidity meter for:

 • Drinking and process water:
  - Verification of processes
  - Verification of online measurement loops
  - Water quality monitoring in water works and distribution networks

 • Utilities of all industries:
  - Verification of processes
  - Verification of online measurement loops

Turbimax CUE23 measures in accordance with EN ISO 7027.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Câu chuyện thành công

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Thông tin liên quan

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn