Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Turbimax CUE23

Turbimax CUE23 - Laboratory turbidity meter compliant to EN ISO 7027 ©Endress+Hauser

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Single beam scattered light

 • Application

  Turbidimeter for laboratory measurement

 • Characteristic

  " Versions with infrared light source
  " Auto ranging 0 ... 1000 NTU
  " Automatic alert when calibration is needed
  " Simple calibration procedures
  " RS-232 output for printing or recording of measured values
  " Reusable calibration standards

 • Measurement range

  0 - 1000 NTU

 • Measuring principle

  Turbidity measurement using standardised 90° scattered light method acc. to ISO 7027/EN27027(Infrared Light)

 • Design

  The transmitted infrared light beam is scattered by the solid matter particles in the medium. The scattered light beams are detected by scattered light receivers which are arranged at an angle of 90° to the light source.

 • Material

  Housing: ABS
  Sample cuvette: Borosilicate glass

 • Dimension

  95 x 254 x 273 mm / 3.75 x 10 x 10.75 inches

 • Process temperature

  0 ... 50 °C / 32 ... 122 °F

 • Process pressure

  Ambient pressure

 • Output / communication

  Uni-directional RS-232 output for recorder

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn